MOVE Mobility

 

MIRT Onderzoek Metropoolregio Utrecht

Samen met onze consortiumpartners gaan we aan de slag in de regio Utrecht. Binnen het programma U Ned vindt een MIRT onderzoek plaats dat de verstedelijkingsopgave in de Metropoolregio Utrecht onderzoekt op de lange termijn (2040).

Module BBI in de Mobiliteitsscan

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft MOVE Mobility opdracht gegeven voor het uitbreiden en aanpassen van de module BBI in de Mobiliteitsscan.

Aanpak Kwartiermakersfase MRU

MOVE Mobility geeft met behulp van de Mobiliteitsscan inzicht in bereikbaarheid Utrecht nu en straks.

Mobiliteitsplan voor Bethlehem

MOVE Mobility heeft samen met haar Palestijnse partner CDG de tender gewonnen voor een Mobiliteitsplan voor Bethlehem.

‘Place Making’ in Luwum street

De foto’s laten  ‘Place Making’ in Luwum street zien; Luwum street is onderdeel van de NMT (niet gemotoriseerde transport) pilot route. Met behulp van verf, afsluitingen et cetera is de toekomstige situatie nagebootst.

Excellent Cities Programma gestart

MOVE Mobility, Goudappel Coffeng en DAT.Mobility werken samen in het Excellent Cities programma dat officieel is gelanceerd tijdens VeloCity 2017.

Analyse concurrentiepositie Gelderland

De provincie Gelderland heeft Goudappel Coffeng en MOVE Mobility gevraagd om knelpunten in Gelderland te classificeren naar de schaal van geografische uitstraling, en daarmee in kaart te brengen of knelpunten van nationaal, Gelders of lokaal belang zijn. Dit zowel voor personen- als goederenvervoer.