MOVE Mobility

 

Expertise

MOVE Mobility is specialist in ‘smart urban mobility’: wij werken aan integrale verkeerskundige uitdagingen. Ons doel: de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit in landen, regio’s en steden verbeteren. In onze kijk op mobiliteit stellen wij het verbinden centraal.

Wij verbinden mensen, netwerken en partners. Op deze manier dragen wij bij aan het creëren van Smart Moving Cities!

In de afgelopen jaren hebben we projecten uitgevoerd in Afrika (Kampala, Nairobi, Mozambique en Kaapstad), de V.S. (Washington, Memphis, Austin, Houston), Mexico (Cuernavaca, Villahermosa), Georgië (Tbilisi en landelijk) en het Midden-Oosten (Koerdistan Regio Irak, Iran).

MOVE Mobility richt zich op drie thema’s