MOVE Mobility

 

mobility planning

Voor steden die hun mobiliteitssystemen willen verduurzamen is een integrale planning essentieel. We noemen dit ook wel strategische netwerkontwikkeling. Alle belanghebbenden worden vanaf het begin bij dit proces betrokken: van lokale autoriteiten tot maatschappelijke organisaties, ngo’s en zakenmensen.

Stedelijke planning (ruimtelijke ordening) heeft een enorme impact op mobiliteit. Daarom begint strategische netwerkontwikkeling met het verbinden van stedenbouw en mobiliteit.

Zodra deze relatie duidelijk is richten we ons op thema’s als wegencategorisering, parkeermanagement, multimodaliteit, niet-gemotoriseerd verkeer, verkeersveiligheid, bestuurlijke en financiële regelingen. We houden altijd rekening met de effecten van vervoer op de samenleving en het milieu. Dit betekent dat we in onze projecten de uitdagingen op het gebied van vervoer koppelen aan andere thema’s, zoals economische ontwikkeling, milieubescherming, gezondheid en klimaatverandering.

MOVE Mobility richt zich op drie thema’s