MOVE Mobility

 
switch to English

MOVE Mobility

MOVE Mobility verbetert de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit

In landen, regio's en steden door ondersteuning te bieden bij het opzetten van een duurzaam vervoer- en mobiliteitsysteem...

Evaluatie Talking Traffic 2019

MOVE Mobility heeft Be-Mobile ondersteund bij de evaluatie van Talking Traffic 2019. Wij hebben op basis van de waargenomen effecten van de experimenten een aantal beleidsmatige en inhoudelijke conclusies geformuleerd die richting geven aan vervolgstappen bij de introductie van ‘Talking Traffic’-technieken in Nederland.

Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort

Samen met onze partner MUST gaan we aan de slag in de regio Amersfoort. Amersfoort streeft naar een aantrekkelijke regio waarin het goed leven is, met een gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar de bereikbaarheid en leefbaarheid op orde zijn. De studie moet uiteindelijk leiden tot (a) inzicht in de relatie tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit en hierop voortbouwend (b) een adaptief programma met maatregelen voor 2030 en 2040.

MOVE Mobility en openbaar vervoer

MOVE Mobility is als ontwikkelaar van o.a. de Mobiliteitsscan zeer goed ingevoerd in de data en rekentechnieken van de modellen van het Rijk. Wij gebruiken onze eigen tools om bijvoorbeeld OV-dienstregelingen in te lezen en die te wijzigen voor de verkenning van de effecten van nieuwe lijnen en andere aanpassingen van dienstregelingen.

MIRT Onderzoek Metropoolregio Utrecht

Samen met onze consortiumpartners gaan we aan de slag in de regio Utrecht. Binnen het programma U Ned vindt een MIRT onderzoek plaats dat de verstedelijkingsopgave in de Metropoolregio Utrecht onderzoekt op de lange termijn (2040).