MOVE Mobility

 

Nieuws

Verkenning fiets feeder netwerk Noord-Brabant

Van de Provincie Noord-Brabant hebben we opdracht voor de verkenning van het fiets feeder netwerk Noord-Brabant.

Kern van onze werkzaamheden is de operationalisatie van analyses op data met betrekking tot knelpunten, kansen en effectberekeningen van de fiets als middel van deur tot deur en in de keten met het OV. De daartoe te ontwikkelen tools voor kaartbeelden en dergelijke zullen wij in de verschillende fasen van het project via een link beschikbaar stellen aan de wegbeheerders, zodat zij tijdens het project (en daarna) zelfstandig analyses kunnen doen. De tool(s) kunnen te zijner tijd worden opgenomen in het fietsmonitoringsdashboard.

De provincie Noord-Brabant en de Brabantse steden hebben met de Samenwerkingsagenda BrabantStad FIETS 2019-2022 een lijn uitgezet om de komende jaren tot een schaalsprong te komen in het fietsgebruik van deur tot deur en als middel in de keten met (in eerste instantie) het OV. Hiervoor wordt ingezet op de optimalisatie van de wisselwerking tussen de (elektrische) fiets, de fietser en de fietsinfrastructuur (ook voor first en last mile in combinatie met OV). Zodoende wordt de fiets het duurzame alternatief voor de verplaatsingen op de korte en middellange afstanden en draagt daarmee bij aan economische bereikbaarheid, stedelijke leefbaarheid, sociale interactie, gezondheid en een gezonder Brabants leefmilieu.