MOVE Mobility

 

Team

Henk Tromp

Partner MOVE Mobility R&D

Mobility Planning, MOVE Meter

Ik heb mijzelf de opdracht gegeven de vanzelfsprekendheid aan de orde te stellen waarmee knelpunten worden ‘opgelost’ met meer infrastructuur voor iedereen. Dit doen we o.a. door met kaartbeelden kansen en knelpunten te tonen op het niveau van huishoudens, bedrijven, reizigers en de omgeving.

Telefoon

+31 (0)6 2269 9964

LinkedIn

 

MOVE Mobility: werkt aan ‘smart moving cities’

 

Samen met twee partners hebben we in 2012 MOVE Mobility opgericht, dat zich richt op een duurzame verandering van het mobiliteitssysteem. Ik heb mijzelf de opdracht gegeven de vanzelfsprekendheid aan de orde te stellen waarmee knelpunten worden ‘opgelost’ met meer infrastructuur voor iedereen.

Dit doen we o.a. door met kaartbeelden kansen en knelpunten te tonen op het niveau van huishoudens, bedrijven, reizigers en de omgeving. Door inzicht te bieden in oorzaak en gevolg van keuzegedrag van consumenten (de vraag) en van bedrijven en overheden (het aanbod), wordt het belang van gedragsverandering in beeld gebracht. Tegelijk wordt dan duidelijk welke betekenis knelpunten hebben voor de belangen van diverse stakeholders. Samen met opdrachtgevers en stakeholders vinden wij op die manier niet alleen oplossingen voor de infrastructuur maar ook oplossingen op het niveau van gedrag en ruimtelijke inrichting.

Met andere experts ontwikkel ik internettools die betere inzichten geven. Zowel inhoudelijk als communicatief hebben dergelijke tools belangrijke meerwaarde in de planprocessen.

Ruime advieservaring aan overheden en bedrijven heeft me geleerd dat gelijk hebben en gelijk krijgen gemakkelijker wordt als de inhoud toegankelijk is voor ‘leken’. Kaartbeelden die deze stakeholders herkennen (“ja, het klopt, ’s avonds kom ik de stad nauwelijks uit”) blijken daaraan veel bij te dragen. Het verwerken van waarnemingen is daarbij een belangrijke nieuwe ontwikkeling. Het tijdperk van de klassieke ‘black box’ verkeersrekenmodellen ligt (bijna) achter ons.