MOVE Mobility

 

Projecten

Monitoring & Evaluatie van het Beter Benutten Programma

MOVE Mobility gebruikt de MOVE Meter voor de Monitoring & Evaluatie van het Beter Benutten Programma.

Jaar

2017

Locatie

Nederland

In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Het programma is een mix van maatregelen bedoeld om de filedruk te verminderen en verkeer en bereikbaarheid op de Nederlandse wegen te verbeteren.

MOVE Mobility kreeg opdracht de monitoring en evaluatie van dit programma uit te voeren en gebruikte hiervoor de MOVE Meter. Belangrijkste doel van dit project is de effecten van de verschillende maatregelen qua filedruk en reistijd te analyseren. Maatregelen kunnen zijn verbetering van bestaande wegen, reizigers meer keuze en diensten aanbieden, nieuwe infrastructuur bouwen voor diverse modaliteiten en samenwerken met het bedrijfsleven met oog op ‘smart’ reizen.

MOVE Mobility was verantwoordelijk voor de voorbereiding van het plan Monitoring & Evaluatie, het aanbieden van training aan regio’s, het importeren van maatregelen in de MOVE Meter en monitoring, evaluatie en rapportage van het effect van deze maatregelen, direct contact onderhouden met regiocoördinatoren en vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.