MOVE Mobility

 

Projecten

Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort

Samen met onze partner MUST werkten we aan het ontwikkelbeeld 2030-2040 in de regio Amersfoort. Amersfoort streeft naar een aantrekkelijke regio waarin het goed leven is, met een gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar de bereikbaarheid en leefbaarheid op orde zijn. De studie heeft uiteindelijk geleid tot (a) inzicht in de relatie tussen ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit en hierop voortbouwend (b) een adaptief programma met maatregelen voor 2030 en 2040.

Jaar

2020-2021

Locatie

Nederland, Regio Amersfoort

Opdrachtgever

Regio Amersfoort

Partners

Met onze transparante (GIS) tools kunnen we snel (spelend) de mobiliteitseffecten van verstedelijkingsopties zichtbaar maken. Voortbordurend op de studie die we samen met CE Delft hebben uitgevoerd in opdracht van o.a. het Ministerie I&W, Milieudefensie en IPO/VNG kijken we daarbij naar multimodale ketens en doelgroepen. Steeds duidelijker wordt dat de (elektrische) fiets een steeds belangrijker rol gaat spelen, zowel van deur tot deur, als in de keten met OV of auto.

We leverden de regio een database en een set indicatoren waarmee de regio zelf de kwaliteit van de bereikbaarheid op een herkenbare manier voor stakeholders kan berekenen en monitoren.