MOVE Mobility

 

Projecten

Beoordeling fietspaden langs provinciale wegen Noord-Brabant

MOVE Mobility R&D heeft de provincie Noord-Brabant ondersteund in het project Fietspotentiescan en Mobiliteitsscan.

De provincie heeft de ambitie dat de fietspaden in haar beheer van goede kwaliteit zijn. Daarom heeft MOVE Mobility R&D een inventarisatie gemaakt van de kwaliteit van de provinciale fietspaden in Brabant. De bestaande fietspaden zijn onderverdeeld in segmenten van 5 – 15 km lengte. Bij segmenten waar een van de provinciale weg afwijkende fietsroute voor de hand ligt of waar op dit moment een fietspad mist, is dit in het model toegevoegd. Elk zo gedefinieerd segment is beoordeeld op de volgende indicatoren:

  • De huidige kwaliteit
  • Het huidige daadwerkelijke gebruik zoals blijkt uit tellingen, fietstelweek en verkeersmodel
  • De huidige en toekomstige bijdrage aan de fietsbereikbaarheid van Brabant, berekend in aantal inwoners en arbeidsplaatsen bereikbaar in redelijke fietstijd
  • De fietspotentie, berekend als het aantal potentiële overstappers uit auto en openbaar vervoer naar de fiets toe als de verbinding opgewaardeerd zou worden, berekend met de fietspotentiescan.
  • Een maat voor de onmisbaarheid: voor hoeveel personen gaat de bereikbaarheid fors achteruit zonder deze fietspad (geen alternatief).

Voor deze berekeningen is het BBMA-model gebruikt.

De provincie heeft hierdoor een afwegingskader gekregen om prioriteit en volgorde te bepalen bij het verbeteren van haar fietspaden.