MOVE Mobility

 

Projecten

Evaluatie Talking Traffic 2019

MOVE Mobility heeft Be-Mobile ondersteund bij de evaluatie van Talking Traffic 2019. Wij hebben op basis van de waargenomen effecten van de experimenten een aantal beleidsmatige en inhoudelijke conclusies geformuleerd die richting geven aan vervolgstappen bij de introductie van ‘Talking Traffic’-technieken in Nederland.

Jaar

2020

Locatie

Nederland

Opdrachtgever

Be-Mobile

Talking Traffic, het Innovatiepartnerschap onder Beter Benutten, omvat een samenwerking tussen het ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat, 60 regionale en lokale overheden en 20 nationale en internationale bedrijven. Deze partners werken samen aan 1) het versnellen van de ontwikkeling, ontsluiting en inzet van verkeerslichtgegevens 2) het verwerken, verrijken en verspreiden van een grote verscheidenheid aan verkeersdata en deze omzetten in op maat gemaakte, real-time beschikbare datasets en informatie en 3) het beschikbaar maken van deze informatie voor een breed scala aan weggebruikers via hun smartphones, en ingebouwde navigatiesystemen.

Talking Traffic zorgt ervoor dat de weggebruiker de voor hem relevante informatie tijdig krijgt om zodoende de waakzaamheid van de gebruiker te verhogen en vroegtijdige anticipatie op een veranderende verkeerssituatie mogelijk te maken.

Er zijn 39 verschillende Use Cases (“UC’s”) die alle een eigen specifiek doel vooropstellen. Deze UC’s zijn gegroepeerd in zes verschillende groepen op basis van het toepassingsgebied:

 

1.  In-vehicle signage en snelheidsadviezen

2. In-car informatieverstrekking over potentiële gevaarlijke situaties en wegwerkzaamheden

3.  Prioritering van groepen verkeersdeelnemers bij VRI’s

4.  In-car brengen van actuele informatie uit VRI’s

5.  Optimaliseren van verkeerstromen middels VRI’s

6.  In-car brengen van parkeerinformatie