MOVE Mobility

 

Nieuws

MOVE Mobility spreekt op congres in IJsland

Hans Voerknecht was namens de DCE spreker op het congres Hjólum til framtíðar, oftewel fietsen naar de toekomst. Het congres was georganiseerd door hjólafærni (fietsbaarheid) island. Voorzitster Sesselje Traustadóttir strijdt al jaren voor meer fietsen op IJsland. Zij is een beetje een beroemdheid op IJsland.

Zijn presentatie was gebaseerd op de Dutch Cycling Vision met nadruk op de meerwaarde van het fietsen voor de stad en het verkeerssysteem. Fietsen wordt in IJsland geassocieerd met veiligheid. Men is voortdurend bezig kinderen te trainen in verkeersveiligheid, waardoor de verantwoordelijkheid veel te veel bij kinderen gelegd wordt. Deze verantwoordelijkheid voor veiligheid van kinderen zou veel meer bij automobilisten moeten worden gelegd, zoals in Nederland. Veel aanwezigen ondersteunden dit idee.

Kortom, we hebben IJsland veel te bieden, vooral wat betreft de zachte waarden van fietsen: geluk, gemak, plezier, gezondheid, belevingswaarde van de stad. Want wat betreft het monitoren van fietsen, fietsgebruik, opnemen in verkeersmodellen et cetera loopt IJsland beslist niet achter.

 

Team