MOVE Mobility

 

Projecten

Beoordeling regionale fietsprojecten

De impact van de fietsinfrastructuurplannen van de Nederlandse provincies en regio’s op de vervoerswijzekeuze is met de Mobiliteitsscan in beeld gebracht.

Jaar

2018

Locatie

Nederland

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Team

Het verbeteren van (snel)fietsroutes draagt bij aan de lokale en regionale bereikbaarheid.

Vandaar dat regio’s en provincies projecten in uitvoering wensen te nemen die de kwaliteit en omvang van het (regionale) fietsnetwerk doen verbeteren. Het Rijk heeft geld gereserveerd om de uitvoering van deze projecten mogelijk te maken. Om zicht te krijgen op de effectiviteit van deze maatregelen is bepaald in welke mate de maatregelen een alternatief vormen voor het autogebruik.