MOVE Mobility

 

Projecten

Beoordeling oplossend vermogen snelfietsroutes

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft MOVE Mobility een effectschatting uitgevoerd van het oplossend vermogen van een vijftiental snelfietsroutes.

Jaar

2016

Locatie

Nederland

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Snelfietsroutes leveren in potentie een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van stedelijke gebieden. In de effectinschatting staat de bijdrage die betere fietsvoorzieningen leveren aan de afname van autogebruik en het oplossen van knelpunten op het hoofdwegennet centraal. De analyse geeft inzicht in de verwachte effecten in termen van reistijdbesparing en de daaruit volgende verwachte toename van het aantal fietsers, als gevolg van de overstap vanuit de auto.

In de Mobiliteitsscan is gewerkt met een innovatieve combinatie van databronnen, waaronder snelheden en reistijden uit de fietstelweek. De fietstelweek vormt het grootste fietsonderzoek ooit en biedt inzicht in hoe we rijden, met welke snelheid, op welke momenten en waar de grote vertragingen zijn. Daarmee zijn de resultaten gebaseerd op de meest actuele data.