MOVE Mobility

 

Nieuws

MOVE Mobility en openbaar vervoer

MOVE Mobility is als ontwikkelaar van o.a. de Mobiliteitsscan zeer goed ingevoerd in de data en rekentechnieken van de modellen van het Rijk. Wij gebruiken onze eigen tools om bijvoorbeeld OV-dienstregelingen in te lezen en die te wijzigen voor de verkenning van de effecten van nieuwe lijnen en andere aanpassingen van dienstregelingen.

Berekende reistijden tussen alle stations en alle bus-, tram- en metrohalten in Nederland (en de grote stations in Europa), worden vervolgens gecombineerd met data uit de verkeersmodellen van het Rijk en met data uit andere bronnen. Met die combinatie van data berekenen we de multimodale effecten op bereikbaarheid en op de modal split. Deze gedragseffecten worden vervolgens vertaald naar de betekenis voor bijvoorbeeld gebruik en doorstroming op NMCA- knelpunten en voor CO2-emissies.

In 2019 hebben wij samen met CE Delft een omvangrijke opdracht afgerond waarbij met onze tools voor o.a. de regio Groningen Assen een systeemvergelijking is gemaakt tussen de auto enerzijds en de combinatie van fiets en OV anderzijds. De output was voor Milieudefensie aanleiding om meer aandacht voor het OV te vragen. I&W gaf aan deze tools belangrijk te vinden voor inzicht in de consequenties van beleid voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder doelgroepen met minder (financiële) mogelijkheden om zich te kunnen verplaatsen.

In het lopende MIRT onderzoek voor Utrecht onderzoeken we de effecten van uiteenlopende bouwstenen als bijvoorbeeld ‘parkeren op afstand’, ‘non-stop fietsroutes’ en ‘parkeerbeleid’. Dit alles in combinatie met verbeteringen in het OV. Samen met o.a. Sweco, TG en Decisio werken we daarbij intensief samen met alle betrokken overheden en met NS/ProRail voor o.a. de beoordeling van de kansrijkheid en wenselijkheid van aanpassingen in de dienstregeling van NS voor 2040 en verder.