MOVE Mobility

 

Projecten

Refactoring van de Mobiliteitsscan voor de Nederlandse markt

MOVE Mobility kreeg opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de refactoring van de Mobiliteitsscan voor de Nederlandse markt.

 

Jaar

2017

Locatie

Nederland

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De MOVE Meter is de buitenlandse versie van de Mobiliteitsscan. De tool is een eenvoudig te gebruiken applicatie en is uitermate geschikt om besluitvorming te ondersteunen, workshops te structureren en consequenties van keuzes inzichtelijk te maken. De samenhang tussen verkeer en stedenbouw wordt duidelijk. Hierdoor kunnen beleidsmakers en verschillende beroepsgroepen elkaar makkelijker vinden en begrijpen.

Samen met DAT.Mobility hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Robuuster maken van de Mobiliteitsscan (bijvoorbeeld verbetering van gegevensbeheer en gebruikersomgeving)
  • Opstellen van volledige documentatie m.b.t. gebruik en functionaliteit van verschillende modules
  • Ontwikkelen van een goede interface, zodat bestaande data en informatie uit verkeersmodellen snel gelezen kunnen worden en de resultaten makkelijk kunnen worden geëxporteerd naar andere tools (GIS e.a.)
  • Uitbreiden van modules voor duurzaamheid en milieubeoordeling
  • Andere verbeteringen aan interface en bruikbaarheid