MOVE Mobility

 

Projecten

MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam (NowA)

MOVE Mobility heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de Mobiliteitsscan ingezet bij de analyses in het kader van het MIRT-onderzoek NowA.

Jaar

2015

Locatie

Nederland

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Een grote diversiteit aan thema’s speelt aan de Noordwestkant van Amsterdam. Ontwikkelingen op het gebied van onder andere bereikbaarheid, technologie, economie, ruimtelijke ontwikkeling en demografie zullen in de toekomst leiden tot grote veranderingen in mobiliteitspatronen en daarmee de bereikbaarheid van de regio.

In het project wordt een brug geslagen tussen de werksporen van het MIRT onderzoek Noordwestkant Amsterdam (NowA). Daartoe is onder andere op basis van de output van de werksporen een aantal autonome ontwikkelingen en oplossingsrichtingen vertaald naar input voor de mobiliteitsscan. Op basis van deze input is de mobiliteitsscan gebruikt voor:

  • Het analyseren en visualiseren van de huidige knelpunten in het verkeerssysteem.
  • Het uitvoeren van “what-if” analyses om de gevoeligheid van beleidsopties en autonome ontwikkelingen te verkennen.

Door de opgaven te kwantificeren kregen we grip op de complexiteit. We gebruikten een kwantitatieve indicator om te beschrijven of problemen zichzelf versterken (of juist niet) en de effectiviteit van oplossingsrichtingen te verkennen.