MOVE Mobility

 

Team

Marcel van Lieshout

Director MOVE Meter BV

Mobility Planning, Knowledge Transfer, MOVE Meter

Door te leren van elkaar en gebruik te maken van elkaars ervaringen, enthousiasme en motivaties ontstaan verrassende oplossingen en krijgen, ook niet voor de hand liggende, projecten vorm.

Telefoon

+31 (0)6 2237 8987

LinkedIn

 

Twitter

 

Mijn drijfveer is het niet alleen samen met de opdrachtgevers uitvoeren van projecten maar juist het samen projecten definiëren die bijdragen aan een mobiele en leefbare samenleving.

 

Mijn drijfveer is niet alleen het samen met de opdrachtgevers uitvoeren van projecten maar juist het samen projecten definiëren die bijdragen aan een mobiele en leefbare samenleving. Door te leren van elkaar en gebruik te maken van elkaars ervaringen, enthousiasme en motivaties ontstaan verrassende oplossingen en krijgen, ook niet voor de hand liggende, projecten vorm. Op deze wijze heb ik gewerkt bij advies- en ingenieursbureaus (Goudappel Coffeng en Witteveen+Bos) en ook bij de overheid (Gemeente Rotterdam).

Ik heb Verkeerskunde gestudeerd aan de Verkeersacademie te Tilburg en Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Vóór mijn overstap naar MOVE Mobility was ik werkzaam bij Goudappel Coffeng BV. Daar was ik zowel hoofd van de groep Verkeer en Ruimte binnen de vestiging Den Haag als senior adviseur met duurzame mobiliteit als bijzonder aandachtgebied.