MOVE Mobility

 

Tag Archive: Traffic Analysis

 1. Wegherstel als onderdeel van kustbeschermingsproject

  Reacties uitgeschakeld voor Wegherstel als onderdeel van kustbeschermingsproject

  São Tomé en Principe is een onafhankelijke democratie met 200.000 inwoners. Het is een eilandengroep en wordt bedreigd door de zee. Een groot integraal project wordt nu opgetuigd om de kust duurzaam te beschermen. Vele instanties zijn betrokken. MOVE Mobility doet de mobiliteitsstudie inclusief het ontwerp van de 7 km lange Boulevard.

 2. National Strategy and Policy Framework on Sustainable Low-Carbon Urban Transport

  Reacties uitgeschakeld voor National Strategy and Policy Framework on Sustainable Low-Carbon Urban Transport

  MOVE Mobility en haar partner in Georgië ‘Foundation Partnership for Road Safety’ dragen bij aan de ‘Development of National Strategy and Policy Framework on Sustainable Low-Carbon Urban Transport’ in Georgië. De opdracht is onderdeel van het project ‘Green Cities: Integrated Sustainable Urban Transport for the City of Batumi and the Achara Region’ ISTBAR. Global Environmental Facility financiert het project and UNDP implementeert het.

  Georgië heeft grote problemen met het stedelijk vervoer. Deze opdracht heeft geleid tot een nationale visie, een aantal beleidsrichtlijnen (gebaseerd op de Enable- Avoid – Shift – Improve methode) en een reeks strategische interventies om de bereikbaarheid en mobiliteit in Georgische stedelijke gebieden te verbeteren.

  De drie belangrijkste doelen zijn het promoten van duurzaam stadsvervoer in Batumi en de Regio Achara, ondersteuning bij het formuleren van nationaal beleid op het gebied van duurzaam stadsvervoer en reductie van broeikasgasemissie. De voorstellen zijn ontwikkeld op basis van input van stakeholders, maar zijn ook gebaseerd op de meest succesvolle aanpak van stedelijk vervoer in Europese landen en steden.

 3. Mobiliteitsplan Darbandikhan

  Reacties uitgeschakeld voor Mobiliteitsplan Darbandikhan

  De stad Darbandikhan in de Koerdistan Regio van Irak werkt aan een duurzamer mobiliteitssysteem in de stad. Een samenhangend en solide verkeers- en vervoerplan is daarom nodig. Samen met View Pioneer Company ondersteunde MOVE Mobility de stad Darbandikhan met het integrale planningsproces (‘strategic network development’). Dit is belangrijk voor de toekomst van steden die hun mobiliteitssysteem willen verduurzamen van autogebruik naar multimodaliteit met netwerken voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto.

  In dit proces betrokken we stakeholders. Een adequate dataverzameling en het gebruik van de MOVE Meter waren essentieel. Het eindproduct is een volledige analyse van het huidige netwerk en de verkeerssituatie met projecten voor de toekomst die Darbandikhan een ‘Smart Moving Darbandikhan’ maken.

   

 4. Haalbaarheidsstudie toegangsweg Beira Haven, Mozambique

  Reacties uitgeschakeld voor Haalbaarheidsstudie toegangsweg Beira Haven, Mozambique

  Het consortium Antea Group, MOVE Mobility, IP3 en Consultec werkt in opdracht van RVO aan de Haalbaarheidsstudie toegangsweg Beira Haven. Door de strategische ligging van Mozambique in het zuiden van Afrika heeft dit land een belangrijke rol in het transport- en communicatienetwerk van de regio. Als leverancier van spoor- en wegverkeersdiensten in zuidelijk Afrika heeft Mozambique toegang tot de zee voor im- en export van goederen naar en vanuit verschillende Zuid-Afrikaanse landen. Het project is onderdeel van de plannen voor de ontwikkeling van de Beira transport corridor. Door de nieuwe toegangsweg Beira Haven zal het verkeer op EN6 afnemen.

  Doel van de studie is een gedegen beoordeling uit te voeren van de huidige verkeerssituatie in de stad en de haven van Beira, mogelijkheden te verkennen om de geconstateerde problemen op te lossen, inclusief de aanleg van een nieuwe toegangsweg naar de haven, evenals de haalbaarheid van elke optie te bepalen. De opdracht bestaat uit twee delen, met een go/no-go besluit halverwege.

  Uiteindelijke resultaten zijn:

  • De toegang tot de haven verbeteren
  • Verkeersveiligheid en leefomstandigheden in Beira verbeteren
  • Investeerders aantrekken en de industriële en economische ontwikkeling stimuleren
  • De samenwerking tussen havenautoriteiten en de gemeente Beira verbeteren

  MOVE Mobility nam deel aan een tweetal workshops met stakeholders om beter inzicht te krijgen in de potentiële rol van het netwerk, de essentiële link met stedelijke ontwikkeling en de noodzaak nieuwe of gewijzigde infrastructuur zorgvuldig te overwegen. We verzamelden verkeersdata, zetten de MOVE Meter in, analyseerden de huidige verkeerssituatie en maakten een prognose voor de toekomst.