MOVE Mobility

 

Nieuws

Hans Voerknecht in dagblad Trouw…

Op verzoek van Trouw heeft onze collega verkeersexpert Hans Voerknecht de mobiliteitsbrief van de Haagse wethouder Van Asten doorgenomen.

Zijn conclusie: “Den Haag zet nu duidelijker dan ooit in op het terugdringen van het autogebruik ten gunste van fiets en ov. Een breuk met het verleden, waarin vaak eerst het autogebruik werd gefaciliteerd”.

Maar ”Als het maximum laadvermogen qua autogebruik zo ruim wordt overschreden zijn dwingender maatregelen onontkoombaar”.

 

Met dank aan Phil Nijhuis voor gebruik van de foto.

 

 

 

Team