MOVE Mobility

 

Tag Archive: MOVE Meter

 1. View Pioneer nu officieel distributeur van de MOVE Meter

  Leave a Comment

  Eind april bezochten Tonny Bosch en Imran Hasan Ahmed de regio Koerdistan in Irak. Tijdens dit bezoek werd een overeenkomst getekend met onze partner in de regio, View Pioneer. Zij worden de distributeur van onze tool de MOVE Meter in het Midden-Oosten.

  We zijn heel trots dat Sulaimani Polytechnic University de MOVE Meter gaat gebruiken voor het trainen van toekomstige stedenbouwkundigen en transportplanners.

 2. Deelname MOVE Mobility aan CVS congres 2018

  Reacties uitgeschakeld voor Deelname MOVE Mobility aan CVS congres 2018

  Nieuwe kijk op bereikbaarheid

  Bij het beoordelen van reismogelijkheden wordt nauwelijks gekeken naar de kenmerken van mensen. In deze paper geven wij hoe wij dat willen verbeteren.

  Bij het beantwoorden van de vraag: ‘Wat is “de” reistijd van A naar B?’, loop je al snel vast als je over de inhoud gaat nadenken. “De” reistijd kan namelijk niet de absoluut kortste zijn, want soms zijn er vele reisalternatieven, die allemaal door een deel van de reizigers wordt genomen. En het veronachtzamen van deze alternatieven bij het modelleren van een vervoerssysteem leidt tot het veronachtzamen van de wensen van deze reizigers.

  Hoe wordt de bereikbaarheid van een plek beïnvloed door de kosten, bijvoorbeeld voor openbaar vervoer of parkeren? Of door comfortaspecten?

  MOVE Mobility en CE Delft werken samen in een project waarin wij de taak hebben verschillende toekomstige verkeerssystemen (auto dan wel fiets/ov dominant) met elkaar te vergelijken. Vanwege de hier beschreven problemen zijn wij tot de conclusie gekomen dat klassieke verkeersmodellen hiervoor niet geschikt zijn en wij dus een nieuwe aanpak moeten ontwikkelen. Omdat deze aanpak niet alleen voor dit project, maar generiek van waarde is willen wij die delen met dit paper.

   

  Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse zonder reistijdbaten?

  MKBA-methodieken voor infrastructuurprojecten leunen meestal zwaar op reistijdbaten.

  In de praktijk leidt snellere infrastructuur echter vaak tot grotere reisafstanden, niet tot kortere reistijden. Is het dan nog terecht deze uiteindelijk niet gerealiseerde reistijdbaten toch in een MKBA zo zwaar mee te laten wegen?

 3. Marcel van Lieshout keynote speaker op het Bikeconomy forum in Rome

  Reacties uitgeschakeld voor Marcel van Lieshout keynote speaker op het Bikeconomy forum in Rome

  Marcel van Lieshout was keynote spreker op het congres. In zijn presentatie liet Marcel zien hoe investeringen in fietsen een belangrijke rol kunnen spelen in de vermindering van congestie. Hij legde uit hoe onze MOVE Meter tool dit proces kan ondersteunen. Meer informatie over deze tool vindt u hier https://movemobility.nl/expertise/move-meter/

 4. Tweede stakeholders- en stuurgroepbijeenkomst in Bethlehem

  Reacties uitgeschakeld voor Tweede stakeholders- en stuurgroepbijeenkomst in Bethlehem

  Diverse ministeries, alle betrokken gemeenten, burgers, NGO’s en lokale bedrijven waren aanwezig.

  Het eerste dagdeel was gewijd aan de presentatie en bespreking van de overkoepelende visie, de belangrijkste doelstellingen en de ontwikkelingsscenario’s voor de mobiliteit in de agglomeratie Bethlehem. De resultaten van de vorige stakeholdersbijeenkomst, georganiseerd in september, vormden de basis voor onze voorstellen. De deelnemers kregen de gelegenheid commentaar te leveren op de drie scenario’s en een voorkeur uit te spreken voor het scenario dat volgens hen het beste is voor een leefbaar en bereikbaar Bethlehem. ‘s Middags werden concrete en operationele maatregelen en projecten besproken wat betreft onderwerpen als openbaar vervoer, wegennet, NMT en informatie en onderwijs.

  Op 14 november vond een vergadering van de stuurgroep plaats. De burgemeester van Bethlehem, Mr. Anton Salman, de burgemeesters van Beit Sahur, Beit Jala, Al Khader, Ad Doha en Artas, de Franse Generaal Consul in Jeruzalem, de heer Pierre Cochard, de gouverneur van Bethlehem, vertegenwoordigers van de gemeente Parijs en het Franse Agency for Development, ingenieurs en planners zaten allen op hetzelfde moment bij elkaar en bespraken de toekomst van mobiliteit in de agglomeratie Bethlehem. De bijeenkomst was een succes en liet duidelijk de inzet zien van alle belanghebbenden om de agglomeratie Bethlehem te transformeren naar een duurzame en aangename plek voor haar inwoners en bezoekers.

 5. Eerste Stakeholders’ workshop in Bethlehem

  Reacties uitgeschakeld voor Eerste Stakeholders’ workshop in Bethlehem

  Op 18 en 19 september vond de eerste stakeholders’ workshop in het kader van de Mobiliteitsstudie Bethlehem Agglomeratie plaats. Diverse ministeries, alle betrokken gemeenten (Bethlehem, Beit Sahur, Beit Jala, Al Khader, Ad Doha and Artas), burgers, NGO’s en lokale bedrijven waren aanwezig.

  Tijdens de tweedaagse workshop werden de deelnemers actief betrokken bij het planningsproces. Dit leverde waardevolle input op voor de toekomstige ontwikkeling van mobiliteit in de agglomeratie Bethlehem. Door hands-on activiteiten, co-creatie en open dialoog kregen de deelnemers een beeld van de toekomst van hun stad.

  De resultaten van de workshop vormen de basis voor de volgende fasen van het project, waarin een gemeenschappelijke visie, de belangrijkste doelstellingen en de mogelijke toekomstige mobiliteitsscenario’s voor de agglomeratie Bethlehem worden ontwikkeld. In november vindt een tweede workshop plaats die zich zal richten op het kiezen van het gewenste scenario en het beslissen over de maatregelen en projecten die het best de doelstellingen van het project dienen. Het uiteindelijke doel is een toegankelijke en leefbare agglomeratie Bethlehem, met aandacht voor het milieu, haar inwoners en bezoekers.

  Wij, MOVE Mobility en onze partner Community Development Group, stuurden de workshopactiviteiten aan en waren blij met de grote belangstelling voor het project en de betrokkenheid van alle deelnemers.

 6. BiciGo congres in Colombia

  Reacties uitgeschakeld voor BiciGo congres in Colombia

  Deelnemers aan de Handelsmissie naar Colombia wonen het BiciGo congres bij dat zal worden gehouden in Bogotá van 29 november tot 2 december in Corferias. Wij presenteren op dit congres onze interactieve tool MOVE Meter en bespreken hoe u deze tool kunt gebruiken voor mobiliteitsplanning in uw stad waarbij de focus ligt op fietsen.

  Meer informatie:

  http://www.bicigocolombia.com

   

 7. Workshop Mobility and Urban Planning in Oaxaca, Mexico

  Reacties uitgeschakeld voor Workshop Mobility and Urban Planning in Oaxaca, Mexico

  Vorige week werd een MoU ondertekend tussen Nederland, vertegenwoordigd door ambassadeur Margriet Leemhuis, en de stad Oaxaca.

  MOVE Mobility en haar partners MAP en Deltares werken in deze overeenkomst samen aan stedelijke ontwikkeling, water en mobiliteit.

  Met MAP organiseerden we een workshop om de mobiliteit en stedelijke planning in de stad te bestuderen. We stelden mogelijke oplossingen en pilot projecten voor die de stad helpen met verdere ontwikkeling.

 8. Mobiliteitsplan voor Bethlehem

  Reacties uitgeschakeld voor Mobiliteitsplan voor Bethlehem

  Met onze partner CDG ondersteunen wij de gemeente Bethlehem met de ontwikkeling van een Verkeer en Vervoer Masterplan. De komende 12 maanden zullen we dit plan op een actieve wijze ontwikkelen in samenwerking met en voor de gemeente Bethlehem. Basis van het plan is een duurzame link tussen planning, transport en economische ontwikkeling.

 9. IHK-Verkehrsforum Stop oder Go? Perspectiven für ein mobiles Münsterland

  Reacties uitgeschakeld voor IHK-Verkehrsforum Stop oder Go? Perspectiven für ein mobiles Münsterland

  Belangrijkste vraag op het congres was hoe de volgende stap te zetten in de verkeer- en vervoerplanning in Münster. Tonny Bosch ging in op de ervaringen met het Nederlandse mobiliteitssysteem, zoals de A/B/C zonering in Utrecht, multimodaliteit en de MOVE Meter voor stadsplanning. En hoe deze voorbeelden Münster kunnen helpen de volgende stap naar duurzaamheid te zetten.

 10. Excellent Cities Programma gestart

  Reacties uitgeschakeld voor Excellent Cities Programma gestart

  Met ‘Excellent Cities’ bieden wij meer dan 50 jaar ervaring in stedelijke mobiliteit in Nederland, een van de dichtst bevolkte landen van de wereld. We begrijpen alle aspecten van stedelijke mobiliteit als het gaat om ontwerp, effecten en tooling, maar ook het betrekken van actoren, besluitvorming en engineering.

   

   

  Excellent cities zijn mensgericht, economisch vitaal, aantrekkelijk en duurzaam. We geloven in de kracht van mobiliteitsplanning als een instrument voor overheden om onze steden op al deze punten te verbeteren.

  Meer informatie: http://www.excellent-cities.com

   

   

 11. Transit Oriented Development (TOD) Accelerators in Kaapstad

  Reacties uitgeschakeld voor Transit Oriented Development (TOD) Accelerators in Kaapstad

  MOVE Mobility en het DASUDA team hebben in opdracht van de gemeente Kaapstad drie workshops georganiseerd met als doel de uitwerking van Transit Oriented Development (TOD).

  We hebben hiervoor gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘Accelerator benadering’. Het resultaat is een proactief sturingsmiddel voor beleidsmakers als ondersteuning bij het opstellen van maatregelen die leiden tot daadwerkelijke verbetering van het stedelijk gebied. Maatregelen die een effect op hun directe omgeving kunnen hebben, werden als prioriteit aangemerkt. De verschillende scenario’s werden gemodelleerd met de MOVE Meter met nadruk op mobiliteit en de mogelijkheden tot modal shift, en netwerken voor auto, openbaar vervoer en niet gemotoriseerd verkeer in en rondom Kaapstad.

 12. ECOZONA CUERNAVACA – Transformatie van het historische centrum van Cuernavaca, Mexico

  Reacties uitgeschakeld voor ECOZONA CUERNAVACA – Transformatie van het historische centrum van Cuernavaca, Mexico

  De regering van de staat Morelos in Mexico is in samenwerking met de federale regering en verschillende maatschappelijke en milieuorganisaties de eerste ECOZONE gestart, bedoeld om het historische centrum van Cuernavaca te transformeren. Doel is de ongecontroleerde groei en stadsuitbreiding richting de heuvels en valleien te stoppen, zodat verdere milieuschade als ontbossing, water- en luchtvervuiling wordt voorkomen. De regering van Morelos wil een bereikbaar en duurzaam centrum en heeft MOVE Mobility om advies gevraagd.

  Fase 1 – Workshop mobiliteit

  Tijdens de workshop hebben we gewerkt met verschillende stakeholders: de gemeente Cuernavaca, architecten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit de regio. De workshop richtte zich op het visualiseren van een strategisch netwerk van het grootstedelijk gebied naar het historische centrum van Cuernavaca.

  Fase 2 – Ontwikkeling en evaluatie mobiliteitsstrategie

  MOVE Mobility werkte aan de reorganisatie van het openbaar vervoer, en de auto- en fietsstromen in de omgeving van de ECOZONE. Om de hoofddoelen van de ECOZONE te bereiken, heeft de regering van Morelos een mobiliteitsstrategie ontwikkeld waarin verschillende voorstellen voor verduurzaming van het vervoerssysteem zijn opgenomen. MOVE Mobility was verantwoordelijk voor het evalueren van de verschillende voorstellen met behulp van de MOVE Meter en voor het bestuderen van de impact van deze ideeën op de rest van het verkeer in de ECOZONE en in Cuernavaca. Scenario’s waren een voetgangersgebied in het huidige stadscentrum, de implementatie van circulaire routes in het gebied en de effecten van het BRT-systeem in de stad en de omliggende steden. De resultaten werden gepresenteerd in de laatste workshop.

 13. Mobiliteitsplan Darbandikhan

  Reacties uitgeschakeld voor Mobiliteitsplan Darbandikhan

  De stad Darbandikhan in de Koerdistan Regio van Irak werkt aan een duurzamer mobiliteitssysteem in de stad. Een samenhangend en solide verkeers- en vervoerplan is daarom nodig. Samen met View Pioneer Company ondersteunde MOVE Mobility de stad Darbandikhan met het integrale planningsproces (‘strategic network development’). Dit is belangrijk voor de toekomst van steden die hun mobiliteitssysteem willen verduurzamen van autogebruik naar multimodaliteit met netwerken voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto.

  In dit proces betrokken we stakeholders. Een adequate dataverzameling en het gebruik van de MOVE Meter waren essentieel. Het eindproduct is een volledige analyse van het huidige netwerk en de verkeerssituatie met projecten voor de toekomst die Darbandikhan een ‘Smart Moving Darbandikhan’ maken.

   

 14. Hans Voerknecht

  Leave a Comment

  Ik werk op alle fronten aan strategische vernieuwingen op het gebied van duurzame mobiliteit, en heb daarin al veel bereikt. Samen met Henk Tromp zijn wij de grondleggers van de Mobiliteitsscan, een instrument om de effecten van ingrepen in mobiliteit tastbaar en hanteerbaar te maken. Ook in andere markten ben ik thuis: strategische verkenningen voor de impact van mobiliteitskeuzes op het functioneren van de stad, parkeerbeleid, fietsbeleid (ook internationaal), ketenverplaatsingen (waaronder P+Fiets), mobiliteitsmanagement, goederenvervoer. Ik ben een van de ´founding fathers´ van de Dutch Cycling Embassy en de ThinkBike Workshops.

  Voor mij is belangrijk niet te beginnen met denken in maatregelen, maar met de te bereiken effecten en van daaruit diverse maatregelen afwegen, neergelegd in de Wikken en Wegen aanpak van CROW. Verder vind ik dat we qua (auto)mobiliteit moeten uitgaan van het draagvermogen van een stad en niet van het accommoderen van de vraag. Deze concepten wil ik graag verder ontwikkelen. Mijn kennis van vele jaren CROW- en provinciaal beleid en de verdieping die CE Delft me de laatste twee jaar heeft gebracht, helpen me hierbij.

  Mijn netwerk is omvangrijk, waardoor ik altijd de juiste mensen bij elkaar kan brengen om vraagstukken aan te pakken.

   

 15. Shravan Shah

  Leave a Comment

  Ik ben geïnteresseerd in het creëren van veerkrachtige stedelijke gebieden door middel van mensgerichte ontwerpen, en ook in het slaan van een brug tussen informatietechnologie en transportplanning. Ik geloof dat duurzame transport- en mobiliteitsinterventies de sleutel zijn tot een betere toekomst voor onze planeet.

  Voordat ik verhuisde naar Nederland om zelf de Nederlandse “fietscultuur” te ervaren heb ik in India de studie Computerwetenschappen en GIS afgerond. Aan de Universiteit van Amsterdam studeerde ik vervolgens Urban and Regional planning.

  Voor mijn indiensttreding bij MOVE Mobility werkte ik als stedelijke onderzoeker bij het Centrum Wiskunde en Informatica.