MOVE Mobility

 

Tag Archive: Workshops

 1. Introductie van Smart Moving Cities! in Zuid-Irak

  Reacties uitgeschakeld voor Introductie van Smart Moving Cities! in Zuid-Irak

  In December 2018 heeft Tonny Bosch, samen met Imran Hasan Ahmed, Smart Moving Cities! geïntroduceerd in de stad Al Najaf in Zuid-Irak.

  Vertegenwoordigers van de regionale overheid, verschillende gemeenten, de gemeente Al Najaf, de afdeling Verkeer van Al Najaf en stafleden van de Universiteit van Kufa woonden de workshop bij.

  Aan het eind van de workshop werd een aantal oplossingen ter verbetering van het mobiliteitssysteem voorgesteld.

 2. Tweede stakeholders- en stuurgroepbijeenkomst in Bethlehem

  Reacties uitgeschakeld voor Tweede stakeholders- en stuurgroepbijeenkomst in Bethlehem

  Diverse ministeries, alle betrokken gemeenten, burgers, NGO’s en lokale bedrijven waren aanwezig.

  Het eerste dagdeel was gewijd aan de presentatie en bespreking van de overkoepelende visie, de belangrijkste doelstellingen en de ontwikkelingsscenario’s voor de mobiliteit in de agglomeratie Bethlehem. De resultaten van de vorige stakeholdersbijeenkomst, georganiseerd in september, vormden de basis voor onze voorstellen. De deelnemers kregen de gelegenheid commentaar te leveren op de drie scenario’s en een voorkeur uit te spreken voor het scenario dat volgens hen het beste is voor een leefbaar en bereikbaar Bethlehem. ‘s Middags werden concrete en operationele maatregelen en projecten besproken wat betreft onderwerpen als openbaar vervoer, wegennet, NMT en informatie en onderwijs.

  Op 14 november vond een vergadering van de stuurgroep plaats. De burgemeester van Bethlehem, Mr. Anton Salman, de burgemeesters van Beit Sahur, Beit Jala, Al Khader, Ad Doha en Artas, de Franse Generaal Consul in Jeruzalem, de heer Pierre Cochard, de gouverneur van Bethlehem, vertegenwoordigers van de gemeente Parijs en het Franse Agency for Development, ingenieurs en planners zaten allen op hetzelfde moment bij elkaar en bespraken de toekomst van mobiliteit in de agglomeratie Bethlehem. De bijeenkomst was een succes en liet duidelijk de inzet zien van alle belanghebbenden om de agglomeratie Bethlehem te transformeren naar een duurzame en aangename plek voor haar inwoners en bezoekers.

 3. Eerste Stakeholders’ workshop in Bethlehem

  Reacties uitgeschakeld voor Eerste Stakeholders’ workshop in Bethlehem

  Op 18 en 19 september vond de eerste stakeholders’ workshop in het kader van de Mobiliteitsstudie Bethlehem Agglomeratie plaats. Diverse ministeries, alle betrokken gemeenten (Bethlehem, Beit Sahur, Beit Jala, Al Khader, Ad Doha and Artas), burgers, NGO’s en lokale bedrijven waren aanwezig.

  Tijdens de tweedaagse workshop werden de deelnemers actief betrokken bij het planningsproces. Dit leverde waardevolle input op voor de toekomstige ontwikkeling van mobiliteit in de agglomeratie Bethlehem. Door hands-on activiteiten, co-creatie en open dialoog kregen de deelnemers een beeld van de toekomst van hun stad.

  De resultaten van de workshop vormen de basis voor de volgende fasen van het project, waarin een gemeenschappelijke visie, de belangrijkste doelstellingen en de mogelijke toekomstige mobiliteitsscenario’s voor de agglomeratie Bethlehem worden ontwikkeld. In november vindt een tweede workshop plaats die zich zal richten op het kiezen van het gewenste scenario en het beslissen over de maatregelen en projecten die het best de doelstellingen van het project dienen. Het uiteindelijke doel is een toegankelijke en leefbare agglomeratie Bethlehem, met aandacht voor het milieu, haar inwoners en bezoekers.

  Wij, MOVE Mobility en onze partner Community Development Group, stuurden de workshopactiviteiten aan en waren blij met de grote belangstelling voor het project en de betrokkenheid van alle deelnemers.

 4. “Living on the Delta”, een tweedaagse ontwerpworkshop in Zárate, Argentinië.

  Reacties uitgeschakeld voor “Living on the Delta”, een tweedaagse ontwerpworkshop in Zárate, Argentinië.

  Beccan Davila Urbanismo, Rebel en MOVE Mobility zijn begonnen met de voorbereiding van een  ontwerpworkshop die op 1 en 2 november wordt gehouden in Zárate, Argentinië. Het belangrijkste doel van de workshop is, samen met stakeholders, een integraal plan maken voor de duurzame ontwikkeling van de stad en de eilanden in de Delta, beide behorend tot Zárate County. Het plan zal een integrale oplossing bieden voor water, mobiliteit, stedenbouw en financiën. De workshop wordt gesponsord door Partners voor Water en RVO, en wordt gecoördineerd door de Sociedad Arquitectos de Zárate.

 5. BiciGo congres in Colombia

  Reacties uitgeschakeld voor BiciGo congres in Colombia

  Deelnemers aan de Handelsmissie naar Colombia wonen het BiciGo congres bij dat zal worden gehouden in Bogotá van 29 november tot 2 december in Corferias. Wij presenteren op dit congres onze interactieve tool MOVE Meter en bespreken hoe u deze tool kunt gebruiken voor mobiliteitsplanning in uw stad waarbij de focus ligt op fietsen.

  Meer informatie:

  http://www.bicigocolombia.com

   

 6. Workshop Mobility and Urban Planning in Oaxaca, Mexico

  Reacties uitgeschakeld voor Workshop Mobility and Urban Planning in Oaxaca, Mexico

  Vorige week werd een MoU ondertekend tussen Nederland, vertegenwoordigd door ambassadeur Margriet Leemhuis, en de stad Oaxaca.

  MOVE Mobility en haar partners MAP en Deltares werken in deze overeenkomst samen aan stedelijke ontwikkeling, water en mobiliteit.

  Met MAP organiseerden we een workshop om de mobiliteit en stedelijke planning in de stad te bestuderen. We stelden mogelijke oplossingen en pilot projecten voor die de stad helpen met verdere ontwikkeling.

 7. ‘Place Making’ in Luwum street

  Reacties uitgeschakeld voor ‘Place Making’ in Luwum street

  Smart Moving Kampala! De Nota Mobiliteit voor deze stad bevat een uitwerking van een pilot NMT (niet gemotoriseerde transport) route. Het implementatieproces moet  zorgvuldig worden gevolgd. De straten in Afrika zijn immers meer dan alleen een stukje infrastructuur waarover je je verplaatst. Ze zijn ook bedoeld voor de markt, een plek om te praten en natuurlijk voor het faciliteren van alle soorten verkeer. In Luwum Street is de toekomstige situatie nagebootst.

  Onze vertegenwoordiger in Kampala, Amanda Ngabirano, is nauw betrokken bij dit communicatieproces dat UN Habitat voor een groot deel financiert.

   

 8. Tweedaagse fact-finding missie in Boekarest

  Reacties uitgeschakeld voor Tweedaagse fact-finding missie in Boekarest

  Gesproken werd onder meer over de thema’s integrale planning, multimodaliteit, fietsinfrastructuur en hoe de stad Boekarest is georganiseerd. Ook lichtten we de vijf hoofdeisen voor een fietsvriendelijke infrastructuur toe: aantrekkelijkheid, comfort, directheid, samenhang en veiligheid & gezondheid. Planners, ingenieurs, adviseurs, raadsleden van de gemeente en vertegenwoordigers van NGO’s woonden de bijeenkomst bij.

  De conclusie is dat we samen Boekarest een ‘Fietsstad’ kunnen laten worden. We hebben aanbevelingen gedaan voor de korte termijn.

 9. Mobility Centre Kampala

  Reacties uitgeschakeld voor Mobility Centre Kampala

  Als onderdeel van de mobiliteitsstrategie voor Kampala heeft Kampala Capital City Authority (KCCA) offerte gevraagd voor ontwerp van en advies voor een Traffic Control Centre (TCC) gebouw dat gerealiseerd moet worden naast de City Hall in Kampala, Oeganda.

  Samen met KCCA, DASDUDA en MAPtm organiseerden we een tweedaagse workshop en bespraken, analyseerden en definieerden de strategische, tactische en operationele rol die het te bouwen Mobility Centre kan en moet hebben in het proces richting een Smart Moving Kampala.

   

 10. Introductie van duurzaam stedelijk vervoer in Kampala

  Reacties uitgeschakeld voor Introductie van duurzaam stedelijk vervoer in Kampala

  Kampala is de hoofdstad van Oeganda met 1,2 miljoen inwoners. Overdag loopt dit aantal op naar 2,2 miljoen als gevolg van 1 miljoen forenzen. Files, chaos en luchtvervuiling zijn enorm. Samen met diverse organisaties, lokale autoriteiten, Goudappel Coffeng en de Stichting Iganga werken we al enkele jaren aan het organiseren van het verkeer en het oplossen van problemen. Een voorbeeld is het Kampala City Centre Pilot Project, dat duurzaam stedelijk vervoer introduceert. UNEP (the United Nations Environment Program) maakt al vanaf het begin deel uit van het projectteam. MOVE Mobility maakte samen met haar partners het detailontwerp.

  2009-2011
  Samen met diverse diverse organisaties, lokale autoriteiten en andere partners werkten we aan het organiseren van het verkeer, deden aanbevelingen en losten gedurende het planproces veel transport gerelateerde problemen op.

  2013-2014
  Kampala City Centre Pilot Project; de introductie van duurzaam stedelijk vervoer. Het detailontwerp is klaar.

  2015-2016
  Als vervolg op het Kampala City Centre Pilot Project werd de NMT pilot route uitbreiding Speke Road – Shimoni Road ontworpen. We werkten van groot naar klein. Eerst werden de netwerken voor fietsers en auto’s bestudeerd (en ontworpen) en vervolgens richtte het werk zich op het Central Business District. Zodra de (toekomstige) functie van de wegen duidelijk was volgde integratie van:

  • Autobereikbaarheid
  • Fiets- en voetgangersinfrastructuur
  • Openbaar vervoer: snelle bus lijnen
  • Kwaliteit van openbare ruimte
  • Groene structuur

 11. Transit Oriented Development (TOD) Accelerators in Kaapstad

  Reacties uitgeschakeld voor Transit Oriented Development (TOD) Accelerators in Kaapstad

  MOVE Mobility en het DASUDA team hebben in opdracht van de gemeente Kaapstad drie workshops georganiseerd met als doel de uitwerking van Transit Oriented Development (TOD).

  We hebben hiervoor gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘Accelerator benadering’. Het resultaat is een proactief sturingsmiddel voor beleidsmakers als ondersteuning bij het opstellen van maatregelen die leiden tot daadwerkelijke verbetering van het stedelijk gebied. Maatregelen die een effect op hun directe omgeving kunnen hebben, werden als prioriteit aangemerkt. De verschillende scenario’s werden gemodelleerd met de MOVE Meter met nadruk op mobiliteit en de mogelijkheden tot modal shift, en netwerken voor auto, openbaar vervoer en niet gemotoriseerd verkeer in en rondom Kaapstad.

 12. ECOZONA CUERNAVACA – Transformatie van het historische centrum van Cuernavaca, Mexico

  Reacties uitgeschakeld voor ECOZONA CUERNAVACA – Transformatie van het historische centrum van Cuernavaca, Mexico

  De regering van de staat Morelos in Mexico is in samenwerking met de federale regering en verschillende maatschappelijke en milieuorganisaties de eerste ECOZONE gestart, bedoeld om het historische centrum van Cuernavaca te transformeren. Doel is de ongecontroleerde groei en stadsuitbreiding richting de heuvels en valleien te stoppen, zodat verdere milieuschade als ontbossing, water- en luchtvervuiling wordt voorkomen. De regering van Morelos wil een bereikbaar en duurzaam centrum en heeft MOVE Mobility om advies gevraagd.

  Fase 1 – Workshop mobiliteit

  Tijdens de workshop hebben we gewerkt met verschillende stakeholders: de gemeente Cuernavaca, architecten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit de regio. De workshop richtte zich op het visualiseren van een strategisch netwerk van het grootstedelijk gebied naar het historische centrum van Cuernavaca.

  Fase 2 – Ontwikkeling en evaluatie mobiliteitsstrategie

  MOVE Mobility werkte aan de reorganisatie van het openbaar vervoer, en de auto- en fietsstromen in de omgeving van de ECOZONE. Om de hoofddoelen van de ECOZONE te bereiken, heeft de regering van Morelos een mobiliteitsstrategie ontwikkeld waarin verschillende voorstellen voor verduurzaming van het vervoerssysteem zijn opgenomen. MOVE Mobility was verantwoordelijk voor het evalueren van de verschillende voorstellen met behulp van de MOVE Meter en voor het bestuderen van de impact van deze ideeën op de rest van het verkeer in de ECOZONE en in Cuernavaca. Scenario’s waren een voetgangersgebied in het huidige stadscentrum, de implementatie van circulaire routes in het gebied en de effecten van het BRT-systeem in de stad en de omliggende steden. De resultaten werden gepresenteerd in de laatste workshop.

 13. National Strategy and Policy Framework on Sustainable Low-Carbon Urban Transport

  Reacties uitgeschakeld voor National Strategy and Policy Framework on Sustainable Low-Carbon Urban Transport

  MOVE Mobility en haar partner in Georgië ‘Foundation Partnership for Road Safety’ dragen bij aan de ‘Development of National Strategy and Policy Framework on Sustainable Low-Carbon Urban Transport’ in Georgië. De opdracht is onderdeel van het project ‘Green Cities: Integrated Sustainable Urban Transport for the City of Batumi and the Achara Region’ ISTBAR. Global Environmental Facility financiert het project and UNDP implementeert het.

  Georgië heeft grote problemen met het stedelijk vervoer. Deze opdracht heeft geleid tot een nationale visie, een aantal beleidsrichtlijnen (gebaseerd op de Enable- Avoid – Shift – Improve methode) en een reeks strategische interventies om de bereikbaarheid en mobiliteit in Georgische stedelijke gebieden te verbeteren.

  De drie belangrijkste doelen zijn het promoten van duurzaam stadsvervoer in Batumi en de Regio Achara, ondersteuning bij het formuleren van nationaal beleid op het gebied van duurzaam stadsvervoer en reductie van broeikasgasemissie. De voorstellen zijn ontwikkeld op basis van input van stakeholders, maar zijn ook gebaseerd op de meest succesvolle aanpak van stedelijk vervoer in Europese landen en steden.

 14. Mobiliteitsplan Darbandikhan

  Reacties uitgeschakeld voor Mobiliteitsplan Darbandikhan

  De stad Darbandikhan in de Koerdistan Regio van Irak werkt aan een duurzamer mobiliteitssysteem in de stad. Een samenhangend en solide verkeers- en vervoerplan is daarom nodig. Samen met View Pioneer Company ondersteunde MOVE Mobility de stad Darbandikhan met het integrale planningsproces (‘strategic network development’). Dit is belangrijk voor de toekomst van steden die hun mobiliteitssysteem willen verduurzamen van autogebruik naar multimodaliteit met netwerken voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto.

  In dit proces betrokken we stakeholders. Een adequate dataverzameling en het gebruik van de MOVE Meter waren essentieel. Het eindproduct is een volledige analyse van het huidige netwerk en de verkeerssituatie met projecten voor de toekomst die Darbandikhan een ‘Smart Moving Darbandikhan’ maken.

   

 15. Haalbaarheidsstudie toegangsweg Beira Haven, Mozambique

  Reacties uitgeschakeld voor Haalbaarheidsstudie toegangsweg Beira Haven, Mozambique

  Het consortium Antea Group, MOVE Mobility, IP3 en Consultec werkt in opdracht van RVO aan de Haalbaarheidsstudie toegangsweg Beira Haven. Door de strategische ligging van Mozambique in het zuiden van Afrika heeft dit land een belangrijke rol in het transport- en communicatienetwerk van de regio. Als leverancier van spoor- en wegverkeersdiensten in zuidelijk Afrika heeft Mozambique toegang tot de zee voor im- en export van goederen naar en vanuit verschillende Zuid-Afrikaanse landen. Het project is onderdeel van de plannen voor de ontwikkeling van de Beira transport corridor. Door de nieuwe toegangsweg Beira Haven zal het verkeer op EN6 afnemen.

  Doel van de studie is een gedegen beoordeling uit te voeren van de huidige verkeerssituatie in de stad en de haven van Beira, mogelijkheden te verkennen om de geconstateerde problemen op te lossen, inclusief de aanleg van een nieuwe toegangsweg naar de haven, evenals de haalbaarheid van elke optie te bepalen. De opdracht bestaat uit twee delen, met een go/no-go besluit halverwege.

  Uiteindelijke resultaten zijn:

  • De toegang tot de haven verbeteren
  • Verkeersveiligheid en leefomstandigheden in Beira verbeteren
  • Investeerders aantrekken en de industriële en economische ontwikkeling stimuleren
  • De samenwerking tussen havenautoriteiten en de gemeente Beira verbeteren

  MOVE Mobility nam deel aan een tweetal workshops met stakeholders om beter inzicht te krijgen in de potentiële rol van het netwerk, de essentiële link met stedelijke ontwikkeling en de noodzaak nieuwe of gewijzigde infrastructuur zorgvuldig te overwegen. We verzamelden verkeersdata, zetten de MOVE Meter in, analyseerden de huidige verkeerssituatie en maakten een prognose voor de toekomst.

 16. Veilig fietsen krijgt prioriteit in Washington’s West End

  Reacties uitgeschakeld voor Veilig fietsen krijgt prioriteit in Washington’s West End

  In het westelijk deel van Washington DC wordt een uitgebreid fietsnetwerk uitgerold.

  Namens de Dutch Cycling Embassy en in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (de Nederlandse Ambassade in Washington) waren Sjors van Duren van de provincie Gelderland, Marcel van Lieshout van MOVE Mobility en Richard ter Avest van Goudappel Coffeng in Washington om samen met 40 lokale en nationale planners en ontwerpers aan de slag te gaan met de ThinkBike formule, waarbij Nederland expertise op het gebied van verkeersveiligheid deelt met steden in de Verenigde Staten.

  De Amerikaanse Secretary of Transportation, Anthony Fox, die op dat moment in Europa verbleef, zei diep onder de indruk te zijn van wat er in Nederland op het gebied van infrastructuur allemaal gebeurt. Hij bezocht Kopenhagen, Amsterdam en Oslo en hij was vooral zeer te spreken over de wijze waarop wij in Nederland rekening houden met elkaar in het verkeer. Hij heeft gezien dat wij fietsveiligheid hoog in het vaandel dragen en juicht de aanpak in Washington dan ook toe.

 17. South Lamar Corridor in Austin

  Reacties uitgeschakeld voor South Lamar Corridor in Austin

  Een team van HDR heeft in opdracht van de stad Austin een voorontwerp voor de South Lamar Corridor ontwikkeld. MOVE Mobility heeft samen met haar partner Goudappel Coffeng de ontwerpen beoordeeld en specifiek gekeken naar de voorzieningen voor fietsers en voetgangers.

  Tijdens het werkbezoek hebben wij deelgenomen aan een zogenaamde WalkAudit en is een workshop met alle partijen gehouden. Deze inzichten zijn gebruikt om de ontwerpen te beoordelen en een ontwerp voor de fietsoversteek meer in detail uit te werken.