MOVE Mobility

 

Projecten

Stedelijke bereikbaarheid – Een systeemvergelijking tussen OV+Fiets en de auto

Samen met CE Delft doet MOVE Mobility op innovatieve wijze onderzoek naar stedelijke bereikbaarheid.

Jaar

2018-2019

Opdrachtgever

diverse opdrachtgevers

Het project behelst een systematische en kwantitatieve vergelijking tussen twee stedelijke vervoerssystemen: één die dominant is ingericht voor fiets en OV en één die dominant gericht is op de auto. MOVE Mobility zal veel van het rekenwerk met de Mobiliteitsscan doen. Opdrachtgevers zijn o.a. I&W en Milieudefensie en er is begeleiding vanuit de wetenschap.

Het betreft vernieuwend onderzoek, wat betekent dat de invulling van de opdracht en de werkwijze tijdens het project kunnen wijzigen mede op basis van de input van de opdrachtgevers. Het vernieuwende aan dit project is, naast de inhoud ook de organisatie van het project. Er zijn meerdere deelnemende (financierende) partijen die gedurende het project inspraak krijgen in de invulling van het onderzoek.

Aan het eind van de opdracht wordt een openbaar onderzoeksrapport opgeleverd met een beschrijving van de aanpak, de belangrijkste uitkomsten en de toepasbaarheid op andere situaties.

Het persbericht van Milieudefensie over de uitkomsten van dit onderzoek leest u hier.