MOVE Mobility

 

Tag Archive: Knowledge transfer

 1. Autovrije dag in Rania

  Reacties uitgeschakeld voor Autovrije dag in Rania

  Vertegenwoordigers van de regionale overheid en gemeenten uit de Raparin Regio (340.000 inwoners) bezochten ons land en ons kantoor in Deventer als onderdeel van MOVE Mobility’s Knowledge Exchange programma. Dit programma ondersteunt steden bij het zichtbaar maken van meer duurzame mogelijkheden op het gebied van mobiliteitsplanning. Een belangrijk thema voor een op de auto gerichte regio als Koerdistan en essentieel voor de eerste stap richting een Smart Moving Raparin.

  En nu, na drie maanden, kijk naar het resultaat: een autovrije dag in Irak, in de stad Rania.

  Doel van dit evenement was het promoten van lopen, fietsen en gebruik van openbaar vervoer in de Raparin Regio. Meer dan 500 mensen namen deel, inclusief de Gouverneur, vertegenwoordigers van de Universiteit van Raparin, de gemeente Rania en de afdeling Verkeer.

 2. Kennisuitwisseling tussen MOVE Mobility en bestuurders van Raparin regio, Koerdistan.

  Reacties uitgeschakeld voor Kennisuitwisseling tussen MOVE Mobility en bestuurders van Raparin regio, Koerdistan.

  Ons Knowledge Exchange Programme helpt steden met het visualiseren van meer duurzame opties voor de planning op het gebied van mobiliteit en stedenbouw. Dit is essentieel om de op de auto gerichte regio’s zoals Koerdistan, te verduurzamen en om de eerste stappen te zetten naar een Smart Moving Raparin.

  We hebben onze kennis en ervaring op het gebied van stedenbouw en duurzame mobiliteit gedeeld met de gouverneur, burgemeesters en technici.

  Samen met Nahuel Beccan van MAP Urban Strategies, heeft Carolina Ramos een workshop georganiseerd waarin de uitdagingen en mogelijkheden van stedelijke ontwikkeling en duurzame mobiliteit voor de steden Rania en Chuar-Qurne werden verkend. De belangrijkste onderwerpen waren ruimtelijke ordening, wegverbindingen, het gebruik van water in de stad en in de agrarische zone, alternatieve energie, uitbreiding van groene gebieden en investeringen in infrastructuur voor toerisme.

  De groep heeft verschillende steden in Nederland bezocht, evenals de Dutch Cycling Embassy, en maakte een fietstocht in Deventer.

 3. “Living on the Delta”, een tweedaagse ontwerpworkshop in Zárate, Argentinië.

  Reacties uitgeschakeld voor “Living on the Delta”, een tweedaagse ontwerpworkshop in Zárate, Argentinië.

  Beccan Davila Urbanismo, Rebel en MOVE Mobility zijn begonnen met de voorbereiding van een  ontwerpworkshop die op 1 en 2 november wordt gehouden in Zárate, Argentinië. Het belangrijkste doel van de workshop is, samen met stakeholders, een integraal plan maken voor de duurzame ontwikkeling van de stad en de eilanden in de Delta, beide behorend tot Zárate County. Het plan zal een integrale oplossing bieden voor water, mobiliteit, stedenbouw en financiën. De workshop wordt gesponsord door Partners voor Water en RVO, en wordt gecoördineerd door de Sociedad Arquitectos de Zárate.

 4. Mobiliteitsplan voor Bethlehem

  Reacties uitgeschakeld voor Mobiliteitsplan voor Bethlehem

  Met onze partner CDG ondersteunen wij de gemeente Bethlehem met de ontwikkeling van een Verkeer en Vervoer Masterplan. De komende 12 maanden zullen we dit plan op een actieve wijze ontwikkelen in samenwerking met en voor de gemeente Bethlehem. Basis van het plan is een duurzame link tussen planning, transport en economische ontwikkeling.

 5. ‘Place Making’ in Luwum street

  Reacties uitgeschakeld voor ‘Place Making’ in Luwum street

  Smart Moving Kampala! De Nota Mobiliteit voor deze stad bevat een uitwerking van een pilot NMT (niet gemotoriseerde transport) route. Het implementatieproces moet  zorgvuldig worden gevolgd. De straten in Afrika zijn immers meer dan alleen een stukje infrastructuur waarover je je verplaatst. Ze zijn ook bedoeld voor de markt, een plek om te praten en natuurlijk voor het faciliteren van alle soorten verkeer. In Luwum Street is de toekomstige situatie nagebootst.

  Onze vertegenwoordiger in Kampala, Amanda Ngabirano, is nauw betrokken bij dit communicatieproces dat UN Habitat voor een groot deel financiert.

   

 6. Ruxandra en Carolina spreken voor de Europese Commissie

  Reacties uitgeschakeld voor Ruxandra en Carolina spreken voor de Europese Commissie

  Carolina en Ruxandra zijn actieve vrijwillers voor EMA, de vereniging voor studenten en alumni van de Erasmus Mundus Master and Doctorale Programmes wereldwijd.

  In 2016/2017 hebben zij deelgenomen aan verschillende bijeenkomsten met studenten, alumni en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en andere instituten. Op deze manier hebben zij bijgedragen aan hervorming van niet alleen de vereniging maar ook van het Hoger Onderwijs in Europa.

   

   

   

 7. IHK-Verkehrsforum Stop oder Go? Perspectiven für ein mobiles Münsterland

  Reacties uitgeschakeld voor IHK-Verkehrsforum Stop oder Go? Perspectiven für ein mobiles Münsterland

  Belangrijkste vraag op het congres was hoe de volgende stap te zetten in de verkeer- en vervoerplanning in Münster. Tonny Bosch ging in op de ervaringen met het Nederlandse mobiliteitssysteem, zoals de A/B/C zonering in Utrecht, multimodaliteit en de MOVE Meter voor stadsplanning. En hoe deze voorbeelden Münster kunnen helpen de volgende stap naar duurzaamheid te zetten.

 8. Excellent Cities Programma gestart

  Reacties uitgeschakeld voor Excellent Cities Programma gestart

  Met ‘Excellent Cities’ bieden wij meer dan 50 jaar ervaring in stedelijke mobiliteit in Nederland, een van de dichtst bevolkte landen van de wereld. We begrijpen alle aspecten van stedelijke mobiliteit als het gaat om ontwerp, effecten en tooling, maar ook het betrekken van actoren, besluitvorming en engineering.

   

   

  Excellent cities zijn mensgericht, economisch vitaal, aantrekkelijk en duurzaam. We geloven in de kracht van mobiliteitsplanning als een instrument voor overheden om onze steden op al deze punten te verbeteren.

  Meer informatie: http://www.excellent-cities.com

   

   

 9. Tweedaagse fact-finding missie in Boekarest

  Reacties uitgeschakeld voor Tweedaagse fact-finding missie in Boekarest

  Gesproken werd onder meer over de thema’s integrale planning, multimodaliteit, fietsinfrastructuur en hoe de stad Boekarest is georganiseerd. Ook lichtten we de vijf hoofdeisen voor een fietsvriendelijke infrastructuur toe: aantrekkelijkheid, comfort, directheid, samenhang en veiligheid & gezondheid. Planners, ingenieurs, adviseurs, raadsleden van de gemeente en vertegenwoordigers van NGO’s woonden de bijeenkomst bij.

  De conclusie is dat we samen Boekarest een ‘Fietsstad’ kunnen laten worden. We hebben aanbevelingen gedaan voor de korte termijn.

 10. Kennisoverdracht van Nederland aan Oeganda

  Reacties uitgeschakeld voor Kennisoverdracht van Nederland aan Oeganda

  Op uitnodiging van RVO en de Nederlandse Ambassade in Kampala heeft een delegatie van KCCA (Kampala Capital City Authority) en ULGA (Uganda Local Governments Association) een bezoek gebracht aan Nederland.

  Doel van deze studiereis was een bijdrage leveren aan de stedelijke ontwikkeling in Kampala en de samenwerking tussen Nederland en Oeganda op het gebied van stedelijke ontwikkeling te versterken.

  MOVE Mobility en DASUDA verzorgden het programma. Thema’s in het programma waren o.m. waste to energy, stedelijke landbouw, mobiliteit en NMT (niet gemotoriseerd transport) en upgrade van stadsmarkten.

 11. Knowledge Exchange Programma ‘Smart Moving Cities’

  Reacties uitgeschakeld voor Knowledge Exchange Programma ‘Smart Moving Cities’

  Het Knowledge Transfer Programma ‘Smart Moving Cities’ is door ons opgezet om Nederlandse kennis en ervaring te delen en de internationale samenwerking op het gebied van mobiliteit te vergroten. Steden beter, veiliger, aantrekkelijker en leefbaarder maken – dat is het belangrijkste doel van dit programma. Een van de speerpunten is het vergroten van de institutionele capaciteit om slimme steden te creëren en mensen van verschillende instellingen te leren hoe ze efficiënt kunnen samenwerken.

  Onder begeleiding van experts van MOVE Mobility volgen de deelnemers een programma dat hen in de praktijk en in discussies met ontwerpers, ingenieurs en stakeholders laat zien hoe een betere stad kan worden gecreëerd, in het bijzonder vanuit het oogpunt van mobiliteit en transport. Deelnemers verwerven kennis over inter- en multimodaliteit, het beheer en de financiering van vervoersgerelateerde projecten, aanbestedingsprocessen, wegenontwerp en verkeersbeheer. Ze bezoeken verschillende steden in Nederland om een ​​aantal van deze elementen in de praktijk te zien.

 12. MOVE Mobility adviseert in ‘Agglomerationskonzept Köln/Bonn’

  Reacties uitgeschakeld voor MOVE Mobility adviseert in ‘Agglomerationskonzept Köln/Bonn’

  De regio Köln/Bonn staat momenteel voor verschillende uitdagingen met betrekking tot ruimtelijke ontwikkeling. Stedelijke ontwikkeling en infrastructuur hebben vaak tegenstrijdige belangen en moeten worden gerealiseerd in een beperkte ruimte. Oplossingen zijn te vinden op bovenregionale en regionale schaal en in de vorm van geïntegreerde stadsontwikkelingsconcepten.

  Het project ‘Agglomerationskonzept’ richt zich op het ontwikkelen van doelstellingen en een toekomstvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van de regio Köln/Bonn, door middel van een intensief communicatietraject in de vorm van workshops, colloquia en fora, die belanghebbenden, professionals en experts samenbrengen, op stedelijk en regionaal niveau en vanuit verschillende werkterreinen.

 13. Cycling Fellow Program voor steden in de VS

  Reacties uitgeschakeld voor Cycling Fellow Program voor steden in de VS

  Wereldwijd leveren steden inspanning om hun inwoners meer duurzame vervoersopties te bieden, inclusief fietsen. Nederland is wereldleider op het gebied van fietsen. Hier hebben steden veilig fietsen opgenomen in moderne vervoerssystemen. Een bron van inspiratie en een living lab.

  In 2015 is Nederland gestart met sponsoring van het Cycling Fellow Program voor steden in de VS. De Dutch Cycling Embassy en de Nederlandse Ambassade in de VS voeren dit initiatief uit. Doel is de uitwisseling van Nederlandse fietsexperts en hun Amerikaanse counterparts te faciliteren, te beginnen in vier steden (Denver, Memphis, Indianapolis en Pittsburgh).

  De Cycling Fellows voor Memphis zijn Kyle Wagenschutz (Memphis, nu People for Bikes) en Tonny Bosch (MOVE Mobility). Het programma duurde meer dan zes maanden; bezoeken aan Nederland en Memphis waren onderdeel van het programma. Memphis moet nog veel doen om een fietsstad te worden. Na een goede start de afgelopen jaren hebben de fellows een nieuwe planningsbenadering voor Memphis ontwikkeld. Het eindproduct laat zeven projecten zien (de zogenoemde ‘Juwelen of Memphis’). Het idee is dat deze juwelen het hele stedelijke gebied naar een hoger fietsniveau tillen. En hierbij gaat het niet alleen over infrastructuur en voertuigen maar ook over organisatie en communicatie/promotie.

 14. Veilig fietsen krijgt prioriteit in Washington’s West End

  Reacties uitgeschakeld voor Veilig fietsen krijgt prioriteit in Washington’s West End

  In het westelijk deel van Washington DC wordt een uitgebreid fietsnetwerk uitgerold.

  Namens de Dutch Cycling Embassy en in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (de Nederlandse Ambassade in Washington) waren Sjors van Duren van de provincie Gelderland, Marcel van Lieshout van MOVE Mobility en Richard ter Avest van Goudappel Coffeng in Washington om samen met 40 lokale en nationale planners en ontwerpers aan de slag te gaan met de ThinkBike formule, waarbij Nederland expertise op het gebied van verkeersveiligheid deelt met steden in de Verenigde Staten.

  De Amerikaanse Secretary of Transportation, Anthony Fox, die op dat moment in Europa verbleef, zei diep onder de indruk te zijn van wat er in Nederland op het gebied van infrastructuur allemaal gebeurt. Hij bezocht Kopenhagen, Amsterdam en Oslo en hij was vooral zeer te spreken over de wijze waarop wij in Nederland rekening houden met elkaar in het verkeer. Hij heeft gezien dat wij fietsveiligheid hoog in het vaandel dragen en juicht de aanpak in Washington dan ook toe.