MOVE Mobility

 

Category Archive: home

 1. MIRT Onderzoek Metropoolregio Utrecht

  Reacties uitgeschakeld voor MIRT Onderzoek Metropoolregio Utrecht

  Wij zijn ontzettend trots op het vertrouwen dat we hebben gekregen om samen met Must, Twynstra Gudde, Sweco en Decisio te mogen werken aan het MIRT onderzoek voor de Metropoolregio Utrecht. Een uitdaging waar we heel veel zin in hebben.

  De regio heeft de opgave om tussen vandaag en 2040 een stad met een omvang als die van Eindhoven toe te voegen aan het bestaande stedelijke gebied. Onze rol is om kansen en knelpunten in beeld te brengen voor een slimme en gezonde bereikbaarheid van de regio.

  Verdichting en nabijheid zijn daarbij sleutelbegrippen. Voor ons betekent dit dat we nog meer focus gaan leggen op het in beeld brengen van de kansen voor fietsen en lopen. Zowel als aparte modaliteit, maar ook in combinatie met OV en auto.

   

  .

 2. Car Free Day in Kampala

  Reacties uitgeschakeld voor Car Free Day in Kampala

  Een autovrije dag in Kampala, gecoördineerd door onze partner in Afrika, Amanda Ngabirano! Kampala gaat door met haar poging een duurzame, schone en mensgerichte stad te worden. Op 27 januari richtte de Oegandese hoofdstad door middel van een autovrije dag haar focus op niet-gemotoriseerd verkeer. Deze gebeurtenis bracht mensen van alle leeftijden uit alle bevolkingsgroepen samen.

  Kijk hier voor meer: https://lnkd.in/gYNAZyC !

 3. Tweede stakeholders- en stuurgroepbijeenkomst in Bethlehem

  Reacties uitgeschakeld voor Tweede stakeholders- en stuurgroepbijeenkomst in Bethlehem

  Diverse ministeries, alle betrokken gemeenten, burgers, NGO’s en lokale bedrijven waren aanwezig.

  Het eerste dagdeel was gewijd aan de presentatie en bespreking van de overkoepelende visie, de belangrijkste doelstellingen en de ontwikkelingsscenario’s voor de mobiliteit in de agglomeratie Bethlehem. De resultaten van de vorige stakeholdersbijeenkomst, georganiseerd in september, vormden de basis voor onze voorstellen. De deelnemers kregen de gelegenheid commentaar te leveren op de drie scenario’s en een voorkeur uit te spreken voor het scenario dat volgens hen het beste is voor een leefbaar en bereikbaar Bethlehem. ‘s Middags werden concrete en operationele maatregelen en projecten besproken wat betreft onderwerpen als openbaar vervoer, wegennet, NMT en informatie en onderwijs.

  Op 14 november vond een vergadering van de stuurgroep plaats. De burgemeester van Bethlehem, Mr. Anton Salman, de burgemeesters van Beit Sahur, Beit Jala, Al Khader, Ad Doha en Artas, de Franse Generaal Consul in Jeruzalem, de heer Pierre Cochard, de gouverneur van Bethlehem, vertegenwoordigers van de gemeente Parijs en het Franse Agency for Development, ingenieurs en planners zaten allen op hetzelfde moment bij elkaar en bespraken de toekomst van mobiliteit in de agglomeratie Bethlehem. De bijeenkomst was een succes en liet duidelijk de inzet zien van alle belanghebbenden om de agglomeratie Bethlehem te transformeren naar een duurzame en aangename plek voor haar inwoners en bezoekers.

 4. De eerste fietsstrook in Kampala is in gebruik

  Reacties uitgeschakeld voor De eerste fietsstrook in Kampala is in gebruik

  In 2014 is Smart Moving Kampala! van start gegaan. De NMT pilot route werd in detail ontworpen. Uiteraard was de eerste en stap het ontwerpen van stedelijke netwerken voor auto, bus en fiets. Deze netwerpen zijn de dagelijkse blueprint voor KCCA hoe en waar te investeren in infrastructuur. Binnen een jaar wordt de NMT pilot route gerealiseerd.

  Vorige maand opende onze partner in Oeganda, Amanda Ngabirano, de eerste fietsstrook. Een kleine stap op weg naar een fantastisch eindresultaat!

  Heel veel steden (Nairobi, Singapore, Sidney, Brussel etc.) reageerden op deze gebeurtenis: Kampala is ons een stap voor!

   

 5. Kennisuitwisseling tussen MOVE Mobility en bestuurders van Raparin regio, Koerdistan.

  Reacties uitgeschakeld voor Kennisuitwisseling tussen MOVE Mobility en bestuurders van Raparin regio, Koerdistan.

  Ons Knowledge Exchange Programme helpt steden met het visualiseren van meer duurzame opties voor de planning op het gebied van mobiliteit en stedenbouw. Dit is essentieel om de op de auto gerichte regio’s zoals Koerdistan, te verduurzamen en om de eerste stappen te zetten naar een Smart Moving Raparin.

  We hebben onze kennis en ervaring op het gebied van stedenbouw en duurzame mobiliteit gedeeld met de gouverneur, burgemeesters en technici.

  Samen met Nahuel Beccan van MAP Urban Strategies, heeft Carolina Ramos een workshop georganiseerd waarin de uitdagingen en mogelijkheden van stedelijke ontwikkeling en duurzame mobiliteit voor de steden Rania en Chuar-Qurne werden verkend. De belangrijkste onderwerpen waren ruimtelijke ordening, wegverbindingen, het gebruik van water in de stad en in de agrarische zone, alternatieve energie, uitbreiding van groene gebieden en investeringen in infrastructuur voor toerisme.

  De groep heeft verschillende steden in Nederland bezocht, evenals de Dutch Cycling Embassy, en maakte een fietstocht in Deventer.

 6. “Living on the Delta”, een tweedaagse ontwerpworkshop in Zárate, Argentinië.

  Reacties uitgeschakeld voor “Living on the Delta”, een tweedaagse ontwerpworkshop in Zárate, Argentinië.

  Beccan Davila Urbanismo, Rebel en MOVE Mobility zijn begonnen met de voorbereiding van een  ontwerpworkshop die op 1 en 2 november wordt gehouden in Zárate, Argentinië. Het belangrijkste doel van de workshop is, samen met stakeholders, een integraal plan maken voor de duurzame ontwikkeling van de stad en de eilanden in de Delta, beide behorend tot Zárate County. Het plan zal een integrale oplossing bieden voor water, mobiliteit, stedenbouw en financiën. De workshop wordt gesponsord door Partners voor Water en RVO, en wordt gecoördineerd door de Sociedad Arquitectos de Zárate.