MOVE Mobility

 

Category Archive: home

 1. De eerste fietsstrook in Kampala is in gebruik

  Leave a Comment

  In 2014 is Smart Moving Kampala! van start gegaan. De NMT pilot route werd in detail ontworpen. Uiteraard was de eerste en stap het ontwerpen van stedelijke netwerken voor auto, bus en fiets. Deze netwerpen zijn de dagelijkse blueprint voor KCCA hoe en waar te investeren in infrastructuur. Binnen een jaar wordt de NMT pilot route gerealiseerd.

  Vorige maand opende onze partner in Oeganda, Amanda Ngabirano, de eerste fietsstrook. Een kleine stap op weg naar een fantastisch eindresultaat!

  Heel veel steden (Nairobi, Singapore, Sidney, Brussel etc.) reageerden op deze gebeurtenis: Kampala is ons een stap voor!

   

 2. Kennisuitwisseling tussen MOVE Mobility en bestuurders van Raparin regio, Koerdistan.

  Leave a Comment

  Ons Knowledge Exchange Programme helpt steden met het visualiseren van meer duurzame opties voor de planning op het gebied van mobiliteit en stedenbouw. Dit is essentieel om de op de auto gerichte regio’s zoals Koerdistan, te verduurzamen en om de eerste stappen te zetten naar een Smart Moving Raparin.

  We hebben onze kennis en ervaring op het gebied van stedenbouw en duurzame mobiliteit gedeeld met de gouverneur, burgemeesters en technici.

  Samen met Nahuel Beccan van MAP Urban Strategies, heeft Carolina Ramos een workshop georganiseerd waarin de uitdagingen en mogelijkheden van stedelijke ontwikkeling en duurzame mobiliteit voor de steden Rania en Chuar-Qurne werden verkend. De belangrijkste onderwerpen waren ruimtelijke ordening, wegverbindingen, het gebruik van water in de stad en in de agrarische zone, alternatieve energie, uitbreiding van groene gebieden en investeringen in infrastructuur voor toerisme.

  De groep heeft verschillende steden in Nederland bezocht, evenals de Dutch Cycling Embassy, en maakte een fietstocht in Deventer.

 3. Herontwikkeling van het gebied Kajjansi markt

  Leave a Comment

  Kajjansi is een stad in het Wakiso District en maakt tegenwoordig deel uit van het metropoolgebied Kampala. Kajjansi stond altijd bekend om zijn markt langs de belangrijkste verbindingsweg van Kampala naar Entebbe. De snelle ontwikkeling van Oeganda (verbinding Airport Entebbe – hoofdstad Kampala) heeft grote impact op dit gebied. Er is gebrek aan goede huisvesting, schoon water, sanitaire voorzieningen, betrouwbare stroomvoorziening, afvalbeheer en adequate infrastructuur voor alle vervoerswijzen.

  Er is veldwerk gedaan en er zijn verschillende stakeholderbijeenkomsten geweest met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit en de ontwikkeling van kleine bedrijven, beperkingen en kansen. In totaal hebben meer dan 30 organisaties actief bijgedragen aan de drie ontwikkelingsscenario’s die zijn beschreven in het Kajjansi Junction Report.

  Het project wordt beschouwd als een eerste stap in het proces dat een gefaseerd in te voeren integrale ruimtelijke ontwikkelingsstrategie (Masterplan) mogelijk maakt.