MOVE Mobility

 

Projecten

Tweede effectmeting Beter Benutten maatregelen

Voor de tweede effectmeting van de Beter Benutten Maatregelen is wederom de Benuttingsmeter gebruikt.

Jaar

2015

Locatie

Nederland

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De twaalf Beter Benutten regio’s zijn benaderd om hun ex post gegevens aan te vullen, waarna deze zijn gekoppeld aan de ontwikkeling in voertuigverliesuren (VVU) en de reistijd op de verschillende trajecten. Het doelbereik van de door de regio gebruikte indicatoren inclusief de landelijke overzichten van VVU en reistijd worden via de Benuttingsmeter zowel grafisch als via tabellen weergegeven. Ook voor de derde meting wordt de Benuttingsmeter gebruikt.