MOVE Mobility

 

Projecten

Module BBI in de Mobiliteitsscan

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft MOVE Mobility opdracht gegeven voor het uitbreiden en aanpassen van de module BBI in de Mobiliteitsscan.

Jaar

2018

Locatie

Nederland

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Mobiliteitsscan is een internettool die data van o.a. verkeersmodellen ontsluit en gebruikers van die tool de mogelijkheid geeft om op basis van die data eigen (model)analyses te doen.

Een van de modules van de Mobiliteitsscan is de Bereikbaarheidsindicator. Deze module had een verbeterslag nodig. Het gaat hierbij om de volgende kernfunctionaliteiten:

  • Import functionaliteit. Gebiedspolygoon (verschil selectie HB-verplaatsingen / BBI en bepaling studiegebied met lasso voor de andere standaard Mobiliteitsscantoepassingen).
  • Regressieberekening opnemen in de scan.
  • Verschillende klasse-indeling(en) kunnen gebruiken.
  • Data validatie mogelijkheden / output daarbij ook toelichting in ‘i’ van scan.
  • Logische menustructuur (inclusief scheiding functies domein BBI en daarbuiten).
  • Interface laat keuzevrijheid voor type gebruikers.