MOVE Mobility

 

Projecten

MIRT Onderzoek Metropoolregio Utrecht

Samen met onze consortiumpartners gaan we aan de slag in de regio Utrecht. Binnen het programma U Ned vindt een MIRT onderzoek plaats dat de verstedelijkingsopgave in de Metropoolregio Utrecht onderzoekt op de lange termijn (2040).

Locatie

Nederland

Opdrachtgever

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Wij zijn ontzettend trots op het vertrouwen dat we hebben gekregen om samen met Must, Twynstra Gudde, Sweco en Decisio te mogen werken aan het MIRT onderzoek voor de Metropoolregio Utrecht. Een uitdaging waar we heel veel zin in hebben.

De regio heeft de opgave om tussen vandaag en 2040 een stad met een omvang als die van Eindhoven toe te voegen aan het bestaande stedelijke gebied. Onze rol is om knelpunten en kansen in beeld te brengen voor een slimme en gezonde bereikbaarheid van de regio.

Verdichting en nabijheid zijn daarbij sleutelbegrippen. Voor ons betekent dit dat we nog meer focus gaan leggen op het in beeld brengen van de kansen voor fietsen en lopen. Zowel als aparte modaliteit, maar ook in combinatie met OV en auto.