MOVE Mobility

 

Tag Archive: mobility planning

 1. MOVE Mobility houdt een presentatie voor hooggeplaatste ambtenaren uit Peru

  Leave a Comment

  Vorige week heeft Ruxandra een presentatie gegeven op het kantoor van de Dutch Cycling Embassy in Delft voor een delegatie hooggeplaatste ambtenaren uit Peru. De delegatie bestond uit burgemeesters en ambtenaren die betrokken zijn bij stedelijke ontwikkeling en planning van verschillende gemeenten in het noorden van de provincie Lima: Santa Rosa, Comas, Ancón en Puente Piedra.

  De onderwerpen die werden besproken hadden betrekking op geïntegreerde transport- en mobiliteitsplanning in het algemeen en de promotie van fietsen in het bijzonder. Verder zijn de uitdagingen in steden wat betreft congestie, vervuiling en gezondheid geanalyseerd.

  Ruxandra presenteerde en besprak het belang van het combineren van goede infrastructuur met een efficiënt bestuur en een krachtig onderwijsprogramma om de ontwikkeling van een duurzaam, betrouwbaar en mensgericht transportsysteem te waarborgen. Als praktijkvoorbeeld voor fiets- en transportplanning liet Ruxandra de analyse van het verkeer in Bogotá zien. Deze analyse is gedaan met onze tool de MOVE Meter.

   

 2. Reyhan Safari inspireert studenten in Istanboel

  Leave a Comment

  Als onderdeel van dit curriculum worden studenten aangemoedigd om ontwerp gericht te denken en oplossingen te ontwikkelen voor praktische problemen met betrekking tot stedelijke mobiliteit in hun stad. Dit heeft geresulteerd in een Project Showcase.

  Op 14 april kwamen deelnemers bijeen op het Robert College voor een jongerentop. Reyhan Safari introduceerde het principe van Smart Moving Cities en inspireerde hen na te denken over hoe ze een rol kunnen spelen bij het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit van hun eigen stad.

  De volgende dag vond de Project Showcase plaats op het Nederlandse Consulaat-Generaal in Istanboel. Reyhan besprak met de studenten hun werk en gaf ze feedback over de uitvoerbaarheid en creativiteit van hun projecten. Met Reyhan’s waardevolle inbreng gaan de studenten hun project afronden en indienen. Binnenkort worden de winnaars bekendgemaakt.

   

 3. Ontmoeting met de ambassadeur van Armenië, de heer Tigran Balayan

  Leave a Comment

  Vorige week hebben wij de ambassadeur van Armenië, de heer Tigran Balayan, ontmoet tijdens zijn bezoek aan de Dutch Cycling Embassy (DCE). Armenië is zeer geïnteresseerd in de Nederlandse expertise op het gebied van fietsen.

  Carolina Ramos hield een presentatie over duurzame mobiliteit en onze MOVE Meter tool. Carolina lichtte toe hoe onze aanpak Armenië kan helpen met het opzetten van een fietsnetwerk.

  We kijken uit naar nieuwe mogelijkheden in het mooie Armenië!

 4. Car Free Day in Kampala

  Reacties uitgeschakeld voor Car Free Day in Kampala

  Een autovrije dag in Kampala, gecoördineerd door onze partner in Afrika, Amanda Ngabirano! Kampala gaat door met haar poging een duurzame, schone en mensgerichte stad te worden. Op 27 januari richtte de Oegandese hoofdstad door middel van een autovrije dag haar focus op niet-gemotoriseerd verkeer. Deze gebeurtenis bracht mensen van alle leeftijden uit alle bevolkingsgroepen samen.

  Kijk hier voor meer: https://lnkd.in/gYNAZyC !

 5. Een uniek experiment in Kampala

  Reacties uitgeschakeld voor Een uniek experiment in Kampala

  In Kampala vond een uniek experiment plaats om voetgangers en vooral schoolkinderen te helpen bij het veilig oversteken.

  Onze vertegenwoordiger in Kampala, Amanda Ngabirano, initieerde deze pilot samen met Makarere Universiteit in Kampala en de Universiteit van Cambridge in Engeland. Amanda zal het resterende proces begeleiden.

   

 6. Introductie van Smart Moving Cities! in Zuid-Irak

  Reacties uitgeschakeld voor Introductie van Smart Moving Cities! in Zuid-Irak

  In December 2018 heeft Tonny Bosch, samen met Imran Hasan Ahmed, Smart Moving Cities! geïntroduceerd in de stad Al Najaf in Zuid-Irak.

  Vertegenwoordigers van de regionale overheid, verschillende gemeenten, de gemeente Al Najaf, de afdeling Verkeer van Al Najaf en stafleden van de Universiteit van Kufa woonden de workshop bij.

  Aan het eind van de workshop werd een aantal oplossingen ter verbetering van het mobiliteitssysteem voorgesteld.

 7. Stad van de Toekomst

  Reacties uitgeschakeld voor Stad van de Toekomst

  Verstedelijking is een van de voornaamste trends van dit moment. Steeds meer mensen willen en gaan in de stad wonen. Welk effect heeft dit op de stad? En hoe kunnen de grote transities waar wij als maatschappij voor staan, meehelpen aantrekkelijke en toekomstbestendige stedelijke milieus te creëren? Gedurende 2018 is vanuit BNA Onderzoek door ontwerpteams, gemeenten en een groot netwerk aan betrokken experts gewerkt aan integrale ontwerpen voor vijf testlocaties van 1×1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven.

  Op 30 november presenteerden de ontwerpteams hun visies op ontwerp en proces. Welke oplossingsrichting zien zij? Hoe verhoudt de stad van de toekomst zich tot innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem- en netwerkinnovaties? Hoe ziet de stad van de toekomst er dadelijk uit? En last but not least: welke aanbevelingen kunnen we meegeven aan iedereen die werkt aan onze steden?

  Het multidisciplinaire team Urban Arcipelago dat de visie voor de Internationale Knoop XL voor Eindhoven heeft opgesteld, bestond uit Mauro Parravicini (Mauroparravicini Architects), Marta Roy Torrecilla (Kartonkraft), Francesco Garofalo (Openfabric) and Kai van Hasselt (Noha), including Marcel van Lieshout (MOVE Mobility), Michel Visscher (Royal HaskoningDHV).

 8. Deelname MOVE Mobility aan CVS congres 2018

  Reacties uitgeschakeld voor Deelname MOVE Mobility aan CVS congres 2018

  Nieuwe kijk op bereikbaarheid

  Bij het beoordelen van reismogelijkheden wordt nauwelijks gekeken naar de kenmerken van mensen. In deze paper geven wij hoe wij dat willen verbeteren.

  Bij het beantwoorden van de vraag: ‘Wat is “de” reistijd van A naar B?’, loop je al snel vast als je over de inhoud gaat nadenken. “De” reistijd kan namelijk niet de absoluut kortste zijn, want soms zijn er vele reisalternatieven, die allemaal door een deel van de reizigers wordt genomen. En het veronachtzamen van deze alternatieven bij het modelleren van een vervoerssysteem leidt tot het veronachtzamen van de wensen van deze reizigers.

  Hoe wordt de bereikbaarheid van een plek beïnvloed door de kosten, bijvoorbeeld voor openbaar vervoer of parkeren? Of door comfortaspecten?

  MOVE Mobility en CE Delft werken samen in een project waarin wij de taak hebben verschillende toekomstige verkeerssystemen (auto dan wel fiets/ov dominant) met elkaar te vergelijken. Vanwege de hier beschreven problemen zijn wij tot de conclusie gekomen dat klassieke verkeersmodellen hiervoor niet geschikt zijn en wij dus een nieuwe aanpak moeten ontwikkelen. Omdat deze aanpak niet alleen voor dit project, maar generiek van waarde is willen wij die delen met dit paper.

   

  Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse zonder reistijdbaten?

  MKBA-methodieken voor infrastructuurprojecten leunen meestal zwaar op reistijdbaten.

  In de praktijk leidt snellere infrastructuur echter vaak tot grotere reisafstanden, niet tot kortere reistijden. Is het dan nog terecht deze uiteindelijk niet gerealiseerde reistijdbaten toch in een MKBA zo zwaar mee te laten wegen?

 9. Tweede stakeholders- en stuurgroepbijeenkomst in Bethlehem

  Reacties uitgeschakeld voor Tweede stakeholders- en stuurgroepbijeenkomst in Bethlehem

  Diverse ministeries, alle betrokken gemeenten, burgers, NGO’s en lokale bedrijven waren aanwezig.

  Het eerste dagdeel was gewijd aan de presentatie en bespreking van de overkoepelende visie, de belangrijkste doelstellingen en de ontwikkelingsscenario’s voor de mobiliteit in de agglomeratie Bethlehem. De resultaten van de vorige stakeholdersbijeenkomst, georganiseerd in september, vormden de basis voor onze voorstellen. De deelnemers kregen de gelegenheid commentaar te leveren op de drie scenario’s en een voorkeur uit te spreken voor het scenario dat volgens hen het beste is voor een leefbaar en bereikbaar Bethlehem. ‘s Middags werden concrete en operationele maatregelen en projecten besproken wat betreft onderwerpen als openbaar vervoer, wegennet, NMT en informatie en onderwijs.

  Op 14 november vond een vergadering van de stuurgroep plaats. De burgemeester van Bethlehem, Mr. Anton Salman, de burgemeesters van Beit Sahur, Beit Jala, Al Khader, Ad Doha en Artas, de Franse Generaal Consul in Jeruzalem, de heer Pierre Cochard, de gouverneur van Bethlehem, vertegenwoordigers van de gemeente Parijs en het Franse Agency for Development, ingenieurs en planners zaten allen op hetzelfde moment bij elkaar en bespraken de toekomst van mobiliteit in de agglomeratie Bethlehem. De bijeenkomst was een succes en liet duidelijk de inzet zien van alle belanghebbenden om de agglomeratie Bethlehem te transformeren naar een duurzame en aangename plek voor haar inwoners en bezoekers.

 10. De eerste fietsstrook in Kampala is in gebruik

  Reacties uitgeschakeld voor De eerste fietsstrook in Kampala is in gebruik

  In 2014 is Smart Moving Kampala! van start gegaan. De NMT pilot route werd in detail ontworpen. Uiteraard was de eerste en stap het ontwerpen van stedelijke netwerken voor auto, bus en fiets. Deze netwerpen zijn de dagelijkse blueprint voor KCCA hoe en waar te investeren in infrastructuur. Binnen een jaar wordt de NMT pilot route gerealiseerd.

  Vorige maand opende onze partner in Oeganda, Amanda Ngabirano, de eerste fietsstrook. Een kleine stap op weg naar een fantastisch eindresultaat!

  Heel veel steden (Nairobi, Singapore, Sidney, Brussel etc.) reageerden op deze gebeurtenis: Kampala is ons een stap voor!

   

 11. Eerste Stakeholders’ workshop in Bethlehem

  Reacties uitgeschakeld voor Eerste Stakeholders’ workshop in Bethlehem

  Op 18 en 19 september vond de eerste stakeholders’ workshop in het kader van de Mobiliteitsstudie Bethlehem Agglomeratie plaats. Diverse ministeries, alle betrokken gemeenten (Bethlehem, Beit Sahur, Beit Jala, Al Khader, Ad Doha and Artas), burgers, NGO’s en lokale bedrijven waren aanwezig.

  Tijdens de tweedaagse workshop werden de deelnemers actief betrokken bij het planningsproces. Dit leverde waardevolle input op voor de toekomstige ontwikkeling van mobiliteit in de agglomeratie Bethlehem. Door hands-on activiteiten, co-creatie en open dialoog kregen de deelnemers een beeld van de toekomst van hun stad.

  De resultaten van de workshop vormen de basis voor de volgende fasen van het project, waarin een gemeenschappelijke visie, de belangrijkste doelstellingen en de mogelijke toekomstige mobiliteitsscenario’s voor de agglomeratie Bethlehem worden ontwikkeld. In november vindt een tweede workshop plaats die zich zal richten op het kiezen van het gewenste scenario en het beslissen over de maatregelen en projecten die het best de doelstellingen van het project dienen. Het uiteindelijke doel is een toegankelijke en leefbare agglomeratie Bethlehem, met aandacht voor het milieu, haar inwoners en bezoekers.

  Wij, MOVE Mobility en onze partner Community Development Group, stuurden de workshopactiviteiten aan en waren blij met de grote belangstelling voor het project en de betrokkenheid van alle deelnemers.

 12. De werkzaamheden voor het mobiliteitsplan Bethlehem zijn gestart

  Reacties uitgeschakeld voor De werkzaamheden voor het mobiliteitsplan Bethlehem zijn gestart

  Begin juli kwam Dina Al Araj (transport engineer bij CDG) naar Deventer in het kader van het project “Transport and Mobility Strategy for the Conurbation of Bethlehem” waarvoor we samen met onze partners in Palestina opdracht hebben gekregen. Twee weken werkten we op ons kantoor intensief samen aan het verzamelen van zo veel mogelijk lokale kennis. We wilden begrijpen hoe dingen werken in Bethlehem. En we deelden onze eigen ervaringen. Het resultaat is een rapport over de status quo van het transportsysteem in Bethlehem, dat zal worden gepresenteerd aan de klant, de donoren en de leden van de stuurgroep.

 13. Wegherstel als onderdeel van kustbeschermingsproject

  Reacties uitgeschakeld voor Wegherstel als onderdeel van kustbeschermingsproject

  São Tomé en Principe is een onafhankelijke democratie met 200.000 inwoners. Het is een eilandengroep en wordt bedreigd door de zee. Een groot integraal project wordt nu opgetuigd om de kust duurzaam te beschermen. Vele instanties zijn betrokken. MOVE Mobility doet de mobiliteitsstudie inclusief het ontwerp van de 7 km lange Boulevard.

 14. Matia Lwanga Bwanika, gouverneur of Wakiso district, rolmodel multimodaliteit

  Reacties uitgeschakeld voor Matia Lwanga Bwanika, gouverneur of Wakiso district, rolmodel multimodaliteit

  De politie Deventer verraste Matia Lwanga Bwanika, gouverneur van het Wakiso district met een politiefiets. Amanda Ngabirano en Tonny Bosch van MOVE Mobility hebben de fiets overhandigd. De gouverneur is de politie Deventer erg dankbaar voor dit gulle gebaar. Hij heeft de ambitie om rolmodel multimodaliteit te zijn voor Oeganda, te beginnen in Wakiso.

  Wakiso is een district in Oeganda dat voor een groot deel de hoofdstad Kampala omsluit. Het district heeft 957.280 inwoners en een oppervlakte van 2704 km². Het hoofdkantoor staat in de stad Wakiso, ongeveer 20 km noordwest van Kampala aan de snelweg naar Hoima.

 15. Workshop Mobility and Urban Planning in Oaxaca, Mexico

  Reacties uitgeschakeld voor Workshop Mobility and Urban Planning in Oaxaca, Mexico

  Vorige week werd een MoU ondertekend tussen Nederland, vertegenwoordigd door ambassadeur Margriet Leemhuis, en de stad Oaxaca.

  MOVE Mobility en haar partners MAP en Deltares werken in deze overeenkomst samen aan stedelijke ontwikkeling, water en mobiliteit.

  Met MAP organiseerden we een workshop om de mobiliteit en stedelijke planning in de stad te bestuderen. We stelden mogelijke oplossingen en pilot projecten voor die de stad helpen met verdere ontwikkeling.

 16. Mobiliteitsplan voor Bethlehem

  Reacties uitgeschakeld voor Mobiliteitsplan voor Bethlehem

  Met onze partner CDG ondersteunen wij de gemeente Bethlehem met de ontwikkeling van een Verkeer en Vervoer Masterplan. De komende 12 maanden zullen we dit plan op een actieve wijze ontwikkelen in samenwerking met en voor de gemeente Bethlehem. Basis van het plan is een duurzame link tussen planning, transport en economische ontwikkeling.

 17. ‘Place Making’ in Luwum street

  Reacties uitgeschakeld voor ‘Place Making’ in Luwum street

  Smart Moving Kampala! De Nota Mobiliteit voor deze stad bevat een uitwerking van een pilot NMT (niet gemotoriseerde transport) route. Het implementatieproces moet  zorgvuldig worden gevolgd. De straten in Afrika zijn immers meer dan alleen een stukje infrastructuur waarover je je verplaatst. Ze zijn ook bedoeld voor de markt, een plek om te praten en natuurlijk voor het faciliteren van alle soorten verkeer. In Luwum Street is de toekomstige situatie nagebootst.

  Onze vertegenwoordiger in Kampala, Amanda Ngabirano, is nauw betrokken bij dit communicatieproces dat UN Habitat voor een groot deel financiert.

   

 18. Ruxandra en Carolina spreken voor de Europese Commissie

  Reacties uitgeschakeld voor Ruxandra en Carolina spreken voor de Europese Commissie

  Carolina en Ruxandra zijn actieve vrijwillers voor EMA, de vereniging voor studenten en alumni van de Erasmus Mundus Master and Doctorale Programmes wereldwijd.

  In 2016/2017 hebben zij deelgenomen aan verschillende bijeenkomsten met studenten, alumni en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en andere instituten. Op deze manier hebben zij bijgedragen aan hervorming van niet alleen de vereniging maar ook van het Hoger Onderwijs in Europa.

   

   

   

 19. IHK-Verkehrsforum Stop oder Go? Perspectiven für ein mobiles Münsterland

  Reacties uitgeschakeld voor IHK-Verkehrsforum Stop oder Go? Perspectiven für ein mobiles Münsterland

  Belangrijkste vraag op het congres was hoe de volgende stap te zetten in de verkeer- en vervoerplanning in Münster. Tonny Bosch ging in op de ervaringen met het Nederlandse mobiliteitssysteem, zoals de A/B/C zonering in Utrecht, multimodaliteit en de MOVE Meter voor stadsplanning. En hoe deze voorbeelden Münster kunnen helpen de volgende stap naar duurzaamheid te zetten.

 20. Excellent Cities Programma gestart

  Reacties uitgeschakeld voor Excellent Cities Programma gestart

  Met ‘Excellent Cities’ bieden wij meer dan 50 jaar ervaring in stedelijke mobiliteit in Nederland, een van de dichtst bevolkte landen van de wereld. We begrijpen alle aspecten van stedelijke mobiliteit als het gaat om ontwerp, effecten en tooling, maar ook het betrekken van actoren, besluitvorming en engineering.

   

   

  Excellent cities zijn mensgericht, economisch vitaal, aantrekkelijk en duurzaam. We geloven in de kracht van mobiliteitsplanning als een instrument voor overheden om onze steden op al deze punten te verbeteren.

  Meer informatie: http://www.excellent-cities.com

   

   

 21. Tweedaagse fact-finding missie in Boekarest

  Reacties uitgeschakeld voor Tweedaagse fact-finding missie in Boekarest

  Gesproken werd onder meer over de thema’s integrale planning, multimodaliteit, fietsinfrastructuur en hoe de stad Boekarest is georganiseerd. Ook lichtten we de vijf hoofdeisen voor een fietsvriendelijke infrastructuur toe: aantrekkelijkheid, comfort, directheid, samenhang en veiligheid & gezondheid. Planners, ingenieurs, adviseurs, raadsleden van de gemeente en vertegenwoordigers van NGO’s woonden de bijeenkomst bij.

  De conclusie is dat we samen Boekarest een ‘Fietsstad’ kunnen laten worden. We hebben aanbevelingen gedaan voor de korte termijn.

 22. Kennisoverdracht van Nederland aan Oeganda

  Reacties uitgeschakeld voor Kennisoverdracht van Nederland aan Oeganda

  Op uitnodiging van RVO en de Nederlandse Ambassade in Kampala heeft een delegatie van KCCA (Kampala Capital City Authority) en ULGA (Uganda Local Governments Association) een bezoek gebracht aan Nederland.

  Doel van deze studiereis was een bijdrage leveren aan de stedelijke ontwikkeling in Kampala en de samenwerking tussen Nederland en Oeganda op het gebied van stedelijke ontwikkeling te versterken.

  MOVE Mobility en DASUDA verzorgden het programma. Thema’s in het programma waren o.m. waste to energy, stedelijke landbouw, mobiliteit en NMT (niet gemotoriseerd transport) en upgrade van stadsmarkten.

 23. Knowledge Exchange Programma ‘Smart Moving Cities’

  Reacties uitgeschakeld voor Knowledge Exchange Programma ‘Smart Moving Cities’

  Het Knowledge Transfer Programma ‘Smart Moving Cities’ is door ons opgezet om Nederlandse kennis en ervaring te delen en de internationale samenwerking op het gebied van mobiliteit te vergroten. Steden beter, veiliger, aantrekkelijker en leefbaarder maken – dat is het belangrijkste doel van dit programma. Een van de speerpunten is het vergroten van de institutionele capaciteit om slimme steden te creëren en mensen van verschillende instellingen te leren hoe ze efficiënt kunnen samenwerken.

  Onder begeleiding van experts van MOVE Mobility volgen de deelnemers een programma dat hen in de praktijk en in discussies met ontwerpers, ingenieurs en stakeholders laat zien hoe een betere stad kan worden gecreëerd, in het bijzonder vanuit het oogpunt van mobiliteit en transport. Deelnemers verwerven kennis over inter- en multimodaliteit, het beheer en de financiering van vervoersgerelateerde projecten, aanbestedingsprocessen, wegenontwerp en verkeersbeheer. Ze bezoeken verschillende steden in Nederland om een ​​aantal van deze elementen in de praktijk te zien.

 24. Mobility Centre Kampala

  Reacties uitgeschakeld voor Mobility Centre Kampala

  Als onderdeel van de mobiliteitsstrategie voor Kampala heeft Kampala Capital City Authority (KCCA) offerte gevraagd voor ontwerp van en advies voor een Traffic Control Centre (TCC) gebouw dat gerealiseerd moet worden naast de City Hall in Kampala, Oeganda.

  Samen met KCCA, DASDUDA en MAPtm organiseerden we een tweedaagse workshop en bespraken, analyseerden en definieerden de strategische, tactische en operationele rol die het te bouwen Mobility Centre kan en moet hebben in het proces richting een Smart Moving Kampala.

   

 25. Herontwikkeling van het gebied Kajjansi markt

  Reacties uitgeschakeld voor Herontwikkeling van het gebied Kajjansi markt

  Kajjansi is een stad in het Wakiso District en maakt tegenwoordig deel uit van het metropoolgebied Kampala. Kajjansi stond altijd bekend om zijn markt langs de belangrijkste verbindingsweg van Kampala naar Entebbe. De snelle ontwikkeling van Oeganda (verbinding Airport Entebbe – hoofdstad Kampala) heeft grote impact op dit gebied. Er is gebrek aan goede huisvesting, schoon water, sanitaire voorzieningen, betrouwbare stroomvoorziening, afvalbeheer en adequate infrastructuur voor alle vervoerswijzen.

  Er is veldwerk gedaan en er zijn verschillende stakeholderbijeenkomsten geweest met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit en de ontwikkeling van kleine bedrijven, beperkingen en kansen. In totaal hebben meer dan 30 organisaties actief bijgedragen aan de drie ontwikkelingsscenario’s die zijn beschreven in het Kajjansi Junction Report.

  Het project wordt beschouwd als een eerste stap in het proces dat een gefaseerd in te voeren integrale ruimtelijke ontwikkelingsstrategie (Masterplan) mogelijk maakt.

   

 26. Introductie van duurzaam stedelijk vervoer in Kampala

  Reacties uitgeschakeld voor Introductie van duurzaam stedelijk vervoer in Kampala

  Kampala is de hoofdstad van Oeganda met 1,2 miljoen inwoners. Overdag loopt dit aantal op naar 2,2 miljoen als gevolg van 1 miljoen forenzen. Files, chaos en luchtvervuiling zijn enorm. Samen met diverse organisaties, lokale autoriteiten, Goudappel Coffeng en de Stichting Iganga werken we al enkele jaren aan het organiseren van het verkeer en het oplossen van problemen. Een voorbeeld is het Kampala City Centre Pilot Project, dat duurzaam stedelijk vervoer introduceert. UNEP (the United Nations Environment Program) maakt al vanaf het begin deel uit van het projectteam. MOVE Mobility maakte samen met haar partners het detailontwerp.

  2009-2011
  Samen met diverse diverse organisaties, lokale autoriteiten en andere partners werkten we aan het organiseren van het verkeer, deden aanbevelingen en losten gedurende het planproces veel transport gerelateerde problemen op.

  2013-2014
  Kampala City Centre Pilot Project; de introductie van duurzaam stedelijk vervoer. Het detailontwerp is klaar.

  2015-2016
  Als vervolg op het Kampala City Centre Pilot Project werd de NMT pilot route uitbreiding Speke Road – Shimoni Road ontworpen. We werkten van groot naar klein. Eerst werden de netwerken voor fietsers en auto’s bestudeerd (en ontworpen) en vervolgens richtte het werk zich op het Central Business District. Zodra de (toekomstige) functie van de wegen duidelijk was volgde integratie van:

  • Autobereikbaarheid
  • Fiets- en voetgangersinfrastructuur
  • Openbaar vervoer: snelle bus lijnen
  • Kwaliteit van openbare ruimte
  • Groene structuur

 27. Transit Oriented Development (TOD) Accelerators in Kaapstad

  Reacties uitgeschakeld voor Transit Oriented Development (TOD) Accelerators in Kaapstad

  MOVE Mobility en het DASUDA team hebben in opdracht van de gemeente Kaapstad drie workshops georganiseerd met als doel de uitwerking van Transit Oriented Development (TOD).

  We hebben hiervoor gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘Accelerator benadering’. Het resultaat is een proactief sturingsmiddel voor beleidsmakers als ondersteuning bij het opstellen van maatregelen die leiden tot daadwerkelijke verbetering van het stedelijk gebied. Maatregelen die een effect op hun directe omgeving kunnen hebben, werden als prioriteit aangemerkt. De verschillende scenario’s werden gemodelleerd met de MOVE Meter met nadruk op mobiliteit en de mogelijkheden tot modal shift, en netwerken voor auto, openbaar vervoer en niet gemotoriseerd verkeer in en rondom Kaapstad.

 28. ECOZONA CUERNAVACA – Transformatie van het historische centrum van Cuernavaca, Mexico

  Reacties uitgeschakeld voor ECOZONA CUERNAVACA – Transformatie van het historische centrum van Cuernavaca, Mexico

  De regering van de staat Morelos in Mexico is in samenwerking met de federale regering en verschillende maatschappelijke en milieuorganisaties de eerste ECOZONE gestart, bedoeld om het historische centrum van Cuernavaca te transformeren. Doel is de ongecontroleerde groei en stadsuitbreiding richting de heuvels en valleien te stoppen, zodat verdere milieuschade als ontbossing, water- en luchtvervuiling wordt voorkomen. De regering van Morelos wil een bereikbaar en duurzaam centrum en heeft MOVE Mobility om advies gevraagd.

  Fase 1 – Workshop mobiliteit

  Tijdens de workshop hebben we gewerkt met verschillende stakeholders: de gemeente Cuernavaca, architecten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit de regio. De workshop richtte zich op het visualiseren van een strategisch netwerk van het grootstedelijk gebied naar het historische centrum van Cuernavaca.

  Fase 2 – Ontwikkeling en evaluatie mobiliteitsstrategie

  MOVE Mobility werkte aan de reorganisatie van het openbaar vervoer, en de auto- en fietsstromen in de omgeving van de ECOZONE. Om de hoofddoelen van de ECOZONE te bereiken, heeft de regering van Morelos een mobiliteitsstrategie ontwikkeld waarin verschillende voorstellen voor verduurzaming van het vervoerssysteem zijn opgenomen. MOVE Mobility was verantwoordelijk voor het evalueren van de verschillende voorstellen met behulp van de MOVE Meter en voor het bestuderen van de impact van deze ideeën op de rest van het verkeer in de ECOZONE en in Cuernavaca. Scenario’s waren een voetgangersgebied in het huidige stadscentrum, de implementatie van circulaire routes in het gebied en de effecten van het BRT-systeem in de stad en de omliggende steden. De resultaten werden gepresenteerd in de laatste workshop.

 29. National Strategy and Policy Framework on Sustainable Low-Carbon Urban Transport

  Reacties uitgeschakeld voor National Strategy and Policy Framework on Sustainable Low-Carbon Urban Transport

  MOVE Mobility en haar partner in Georgië ‘Foundation Partnership for Road Safety’ dragen bij aan de ‘Development of National Strategy and Policy Framework on Sustainable Low-Carbon Urban Transport’ in Georgië. De opdracht is onderdeel van het project ‘Green Cities: Integrated Sustainable Urban Transport for the City of Batumi and the Achara Region’ ISTBAR. Global Environmental Facility financiert het project and UNDP implementeert het.

  Georgië heeft grote problemen met het stedelijk vervoer. Deze opdracht heeft geleid tot een nationale visie, een aantal beleidsrichtlijnen (gebaseerd op de Enable- Avoid – Shift – Improve methode) en een reeks strategische interventies om de bereikbaarheid en mobiliteit in Georgische stedelijke gebieden te verbeteren.

  De drie belangrijkste doelen zijn het promoten van duurzaam stadsvervoer in Batumi en de Regio Achara, ondersteuning bij het formuleren van nationaal beleid op het gebied van duurzaam stadsvervoer en reductie van broeikasgasemissie. De voorstellen zijn ontwikkeld op basis van input van stakeholders, maar zijn ook gebaseerd op de meest succesvolle aanpak van stedelijk vervoer in Europese landen en steden.